Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace mazání souborů v ext4 pro snadnější obnovu souborů
Uhliarik, Luboš ; Peringer, Petr (oponent) ; Vojnar, Tomáš (vedoucí práce)
Práce se zabývá úpravou souborového systému ext4 za účelem optimalizace procesu mazání souborů pro jejich snadnější obnovu. Součástí práce je popis změn souborového systému ext4, včetně popisu nástroje, který se stará o samotnou obnovu smazaných souborů. Dále práce obsahuje popis, jak byly provedené změny v souborovém systému ext4 testovány. V této práci jsou rovněž popsány existující metody pro obnovu souborů, včetně všech jejich hlavních výhod a nevýhod.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.