Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využití cenové diskriminace produktu na mezinárodních trzích
Tempír, Stanislav ; Pavláková Dočekalová, Marie (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření konkrétních doporučení v oblasti cenové diskriminace pro společnost působící na mezinárodních trzích. Tato doporučení jsou podložena výpočty parity kupní síly, cenové elasticity poptávky a analýzami primárních i sekundárních dat z prostředí evropských trhů. Práce je strukturovaná do třech hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými východisky, druhá společností a vybranými trhy a poslední část je věnována samotným doporučením.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Tempír, Stanislav ; Procházková, Kateřina (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti KLEIN automotive s.r.o. v letech 2015 až 2019. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. V první z nich jsou popsány vybrané metody finanční analýzy. Ve druhé části je pak zvolený podnik stručně charakterizován a následně je provedena finanční analýza. V závěru jsou naměřené výsledky sumarizovány a na jejich základě jsou představeny vlastní návrhy vedoucí ke zlepšení finanční situace podniku.