Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Strukturní analýza přírodních látek s větvenými alifatickými řetězci pomocí hmotnostní spektrometrie
Strmeň, Timotej ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou mastných alkoholů pomocí hmotnostní spektrometrie. Teoretická část shrnuje základní poznatky o mastných alkoholech, jejich výskytu, vlastnostech, analýze a využití. Experimentální část se zabývá hledáním vhodného derivatizačního činidla pro mastné alkoholy, které by umožnilo jejich detekci měkkými ionizačními technikami a zároveň jejich strukturní analýzu z fragmentačních spekter připravených derivátů. Hlavním cílem strukturní analýzy je lokalizace methylového větvení v řetězci mastných alkoholů.
Hmotnostní spektrometrie s chemickou ionizací za atmosférického tlaku při nízkých průtocích: konstrukční řešení a využití
Strmeň, Timotej
(CZ) V první části disertační práce se porovnávají ionizační reakce v APCI zdroji v přítomnosti, respektive nepřítomnosti krytu iontového zdroje (angl. "housing"). Pro účel studie těchto rozdílů se modifikoval komerční APCI zdroj tak, aby ho bylo možné použít jako otevřený i jako uzavřený zdroj. V pozitivním módu byla pozorovaná rozdílná ionizace u nepolárních sloučenin rozpuštěných v aprotických rozpouštědlech (toluenu, chloroformu a sírouhlíku). Zatímco v otevřeném zdroji převažovaly protonované molekuly nepolárních sloučenin, v uzavřeném zdroji byly většinou přítomny jejich radikálkationty. Zvýšená protonace v otevřeném zdroji byla způsobena pronikáním molekul vody do ionizačního prostoru. Voda kromě toho reagovala v otevřeném zdroji s alkyny za vzniku iontu [M + 19]+ . Fragmentační studie potvrdila, že se jednalo o 2-methylketony, které vznikaly adicí vody na alkyny dle Markovnikovho pravidla. Tím se potvrdil výskyt artefaktu v otevřeném zdroji, který může představovat komplikaci při kvalitativních analýzách. Dále bylo v otevřeném zdroji pozorováno potlačení tvorby iontu [M + 55]+ atmosférickým kyslíkem. V uzavřeném zdroji vznikal ion [M + 55]+ reakcí nenasycených sloučenin s acetonitrilem, přičemž jeho fragmentací bylo možné zjistit polohu dvojné vazby nenasycené sloučeniny. Z toho vyplývá,...
Hmotnostní spektrometrie s chemickou ionizací za atmosférického tlaku při nízkých průtocích: konstrukční řešení a využití
Strmeň, Timotej ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Sýkora, David (oponent) ; Polášek, Miroslav (oponent)
(CZ) V první části disertační práce se porovnávají ionizační reakce v APCI zdroji v přítomnosti, respektive nepřítomnosti krytu iontového zdroje (angl. "housing"). Pro účel studie těchto rozdílů se modifikoval komerční APCI zdroj tak, aby ho bylo možné použít jako otevřený i jako uzavřený zdroj. V pozitivním módu byla pozorovaná rozdílná ionizace u nepolárních sloučenin rozpuštěných v aprotických rozpouštědlech (toluenu, chloroformu a sírouhlíku). Zatímco v otevřeném zdroji převažovaly protonované molekuly nepolárních sloučenin, v uzavřeném zdroji byly většinou přítomny jejich radikálkationty. Zvýšená protonace v otevřeném zdroji byla způsobena pronikáním molekul vody do ionizačního prostoru. Voda kromě toho reagovala v otevřeném zdroji s alkyny za vzniku iontu [M + 19]+ . Fragmentační studie potvrdila, že se jednalo o 2-methylketony, které vznikaly adicí vody na alkyny dle Markovnikovho pravidla. Tím se potvrdil výskyt artefaktu v otevřeném zdroji, který může představovat komplikaci při kvalitativních analýzách. Dále bylo v otevřeném zdroji pozorováno potlačení tvorby iontu [M + 55]+ atmosférickým kyslíkem. V uzavřeném zdroji vznikal ion [M + 55]+ reakcí nenasycených sloučenin s acetonitrilem, přičemž jeho fragmentací bylo možné zjistit polohu dvojné vazby nenasycené sloučeniny. Z toho vyplývá,...
Aldrithiol-2 as a new derivatization agent for double bond localization in unsaturated compounds by mass spectrometry
Strmeň, Timotej ; Cvačka, Josef
A new method for localizing double bonds in lipids using derivatization with 2,2'-clipyridyl disulfide (Aldrithio-2) and electrospray ionization mass spectrometry (EST-MS) is presented. The derivatization introduces a permanent charge to the molecules. When collisionally activated, the derivatives provide diagnostic peaks useful for establishing the position of the original double bond. Since permanent charge of the derivative significantly increases the detectability of analytes, the method works well also for of very low polarity like hydrocarbons.
Development of a tube nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry
Strmeň, Timotej ; Vrkoslav, Vladimír ; Pačes, Ondřej ; Cvačka, Josef
A novel nebulizer for microflow atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry was developed. It consisted of a tube with analyte-transporting fused silica capillary inside. The terminal part of the tube was resistively heated using a coiled resistance wire. Optimal nebulizer parameters and construction setup were investigated to fully demonstrate its versability. Corundum appeared to be a more suitable material than quartz for fabrication of the tube nebulizer. The lowest analyte flow rate investigated was 1.0 mul/min with an excellent signal stability reached.
Strukturní analýza přírodních látek s větvenými alifatickými řetězci pomocí hmotnostní spektrometrie
Strmeň, Timotej ; Cvačka, Josef (vedoucí práce) ; Kozlík, Petr (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou mastných alkoholů pomocí hmotnostní spektrometrie. Teoretická část shrnuje základní poznatky o mastných alkoholech, jejich výskytu, vlastnostech, analýze a využití. Experimentální část se zabývá hledáním vhodného derivatizačního činidla pro mastné alkoholy, které by umožnilo jejich detekci měkkými ionizačními technikami a zároveň jejich strukturní analýzu z fragmentačních spekter připravených derivátů. Hlavním cílem strukturní analýzy je lokalizace methylového větvení v řetězci mastných alkoholů.
Modifikace povrchu materiálů polydopaminovou vrstvou
Strmeň, Timotej ; Mosinger, Jiří (vedoucí práce) ; Havlíček, David (oponent)
Předkládaná rešeršní bakalářská práce se zabývá strukturou, vlastnostmi a možnosmi aplikace polydopaminu (PDA). Důraz je kladen na jeho využití při detekci látek, v energetice a v biomedicíně. Krátká experimentální práce se zabývá porovnáním kvality depozice PDA na nanovlákenné materiály v závislosti na čase a typu použitého polymeru, na které je PDA vrstva deponována.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.