Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Psychologické aspekty amniocentézy
Skutilová, Vladana ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce) ; Šulová, Lenka (oponent)
Genetické poradenství představuje komplexní činnost s multidisciplinárním přesahem, převážnou část pacientů tvoří gravidní ženy, většina z nich podstupuje odběr plodové vody. Cílem práce je provést mapující studii těchto žen a pozorovat jejich prožívání na základě vybraných aspektů. Text je členěn celkem do 12 kapitol. Teoretická část představuje zkoumanou problematiku ze dvou hledisek - z psychologického a z medicínského. Nejprve vysvětluje indikace k invazivnímu prenatálnímu vyšetření, dále zmiňuje nejčastější typy chromozomálních vad, které karyotypizace může odhalit. Následně hovoří o vztahu lékaře a pacienta a poukazuje na vybrané aspekty genetického poradenství se zohledněním etických aspektů prenatální diagnostiky. Empirická část prezentuje na základě výsledků dotazníkového šetření pocity, chování, postoje žen k prenatálnímu vyšetření v průběhu procesu vyšetření. Dále ukazuje a statisticky ověřuje, jaké faktory mají vliv na obavu žen z výsledků vyšetření.
Psychologické aspekty amniocentézy
Skutilová, Vladana ; Šulová, Lenka (oponent) ; Hrachovinová, Tamara (vedoucí práce)
Genetické poradenství představuje komplexní činnost s multidisciplinárním přesahem, převážnou část pacientů tvoří gravidní ženy, většina z nich podstupuje odběr plodové vody. Cílem práce je provést mapující studii těchto žen a pozorovat jejich prožívání na základě vybraných aspektů. Text je členěn celkem do 12 kapitol. Teoretická část představuje zkoumanou problematiku ze dvou hledisek - z psychologického a z medicínského. Nejprve vysvětluje indikace k invazivnímu prenatálnímu vyšetření, dále zmiňuje nejčastější typy chromozomálních vad, které karyotypizace může odhalit. Následně hovoří o vztahu lékaře a pacienta a poukazuje na vybrané aspekty genetického poradenství se zohledněním etických aspektů prenatální diagnostiky. Empirická část prezentuje na základě výsledků dotazníkového šetření pocity, chování, postoje žen k prenatálnímu vyšetření v průběhu procesu vyšetření. Dále ukazuje a statisticky ověřuje, jaké faktory mají vliv na obavu žen z výsledků vyšetření.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.