Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Transdermální permeační in vitro studie krémů s obsahem transkarbamu 12
Dvořáková, Pavla ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Severa, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Pavla Dvořáková Konzultant Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Název rigorózní práce Transdermální permeační in vitro studie krémů s obsahem transkarbamu 12 V teoretické části byla přehledně zpracována problematika kůže jako bariéry a problematika akcelerantů transdermální permeace, zejména vlivu jejich struktury na akcelerační účinek. Dále se zabývá transkarbamem 12 a jeho mechanismem účinku, také transdermální aplikací léčiv a elektrickým odporem jako fyzikální veličinou. Experimentální úsek této práce popisuje uspořádání permeačních pokusů prováděných in vitro na prasečí kůži plné tloušťky. Cílem bylo experimentálně podložit a vyhodnotit vztah elektrického odporu kůže a fluxu kofeinu ze suspenze i z krémů s obsahem transkarbamu 12 a také ověřit možnost použití korekce variability výsledků permeačních pokusů předcházejícím pokusem v uspořádání infinite dose. Bylo ověřeno, že čím vyšší je elektrická vodivost kůže, tím vyšší je i průnik kofeinů z donorových vzorků. Pro nekorigované hodnoty fluxů a logaritmickou aproximaci závislosti fluxů kofeinu z krémů na elektrické vodivosti kožních štěpů byly získány korelační koeficienty r = 0,5666 (v sérii P3), r = 0,5106 (v sérii P4) a r =...
Působení českých lékařských dobrovolníků v balkánských válkách 1912 - 1913, jeho důsledky a vlivy na vývoj balkánské zdravotní péče
Severa, Jan ; Pikal, Kamil (vedoucí práce) ; Šístek, František (oponent)
Bakalářská práce "Působení českých lékařských dobrovolníků v balkánských válkách 1912 - 1913, jeho důsledky a vlivy na vývoj balkánské zdravotní péče" pojednává o českých dobrovolných lékařích, ostatní zahraniční mise jsou také zmíněny. Jsou nastíněny vztahy mezi českou elitou a balkánskými státy před válkou, hlavní důraz je však kladen na období válečné. Práce zkoumá reakci české veřejnosti na propuknutí bojů, organizaci finančních sbírek a vyslání lékařských expedic. Zmíněna je také reakce rakouských úřadů. Práce rozebírá konkrétní akce konkrétních lékařských expedic a problémy, které se během jejich působení vyskytly.
Působení českých lékařských dobrovolníků v balkánských válkách 1912 - 1913, jeho důsledky a vlivy na vývoj balkánské zdravotní péče
Severa, Jan ; Pikal, Kamil (vedoucí práce) ; Šístek, František (oponent)
Bakalářská práce "Působení českých lékařských dobrovolníků v balkánských válkách 1912 - 1913, jeho důsledky a vlivy na vývoj balkánské zdravotní péče" pojednává o českých dobrovolných lékařích, ostatní zahraniční mise jsou také zmíněny. Jsou nastíněny vztahy mezi českou elitou a balkánskými státy před válkou, hlavní důraz je však kladen na období válečné. Práce zkoumá reakci české veřejnosti na propuknutí bojů, organizaci finančních sbírek a vyslání lékařských expedic. Zmíněna je také reakce rakouských úřadů. Práce rozebírá konkrétní akce konkrétních lékařských expedic a problémy, které se během jejich působení vyskytly.
Transdermální permeační in vitro studie krémů s obsahem transkarbamu 12
Dvořáková, Pavla ; Doležal, Pavel (vedoucí práce) ; Severa, Jan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické technologie Kandidát Mgr. Pavla Dvořáková Konzultant Doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc. Název rigorózní práce Transdermální permeační in vitro studie krémů s obsahem transkarbamu 12 V teoretické části byla přehledně zpracována problematika kůže jako bariéry a problematika akcelerantů transdermální permeace, zejména vlivu jejich struktury na akcelerační účinek. Dále se zabývá transkarbamem 12 a jeho mechanismem účinku, také transdermální aplikací léčiv a elektrickým odporem jako fyzikální veličinou. Experimentální úsek této práce popisuje uspořádání permeačních pokusů prováděných in vitro na prasečí kůži plné tloušťky. Cílem bylo experimentálně podložit a vyhodnotit vztah elektrického odporu kůže a fluxu kofeinu ze suspenze i z krémů s obsahem transkarbamu 12 a také ověřit možnost použití korekce variability výsledků permeačních pokusů předcházejícím pokusem v uspořádání infinite dose. Bylo ověřeno, že čím vyšší je elektrická vodivost kůže, tím vyšší je i průnik kofeinů z donorových vzorků. Pro nekorigované hodnoty fluxů a logaritmickou aproximaci závislosti fluxů kofeinu z krémů na elektrické vodivosti kožních štěpů byly získány korelační koeficienty r = 0,5666 (v sérii P3), r = 0,5106 (v sérii P4) a r =...

Viz též: podobná jména autorů
2 Severa, Jiří
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.