Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh výroby výlisku injekčním vstřikováním
Škrkoň, Vít ; Seknička, František (oponent) ; Sedlák, Josef (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je seznámení čtenáře s procesem výroby plastových výlisků metodou injekčního vstřikování. Důraz je kladen na pochopení zakázky jako celku, respektive co je potřeba zvážit před i po samotné výrobě výlisků. Výroba probíhá ve společnosti Josef Škrkoň – Techplast, a.s. Nejprve se rozebere teoretický model v pomocných softwarech SolidWorks a CadMold. Z nasbíraných dat je vytvořena vstřikovací forma, která je upevněna na injekční vstřikovací lis. Komora se šnekem, která je součástí injekčního vstřikovacího lisu, je v práci také popsána včetně základních fází vstřikovacích cyklů, které v komoře probíhají. Měření hlavního kvalitativního parametru spojovacího pásku bylo provedeno pomocí trhacích zkoušek. V poslední kapitole bakalářské práce se nachází technicko-ekonomické zhodnocení, kde dochází k rozboru přibližných cenových nákladů pro výrobu spojovacího pásku. Přesněji se jedná o náklady na výrobu nástrojů, náklady na výrobní materiál a samotná výroba spojovacího pásku. Časová náročnost je uvedena orientačně. Na závěr je bakalářská práce doplněna rozebráním dopravy mezi výrobní společností a zákazníkem.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.