Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ambasáda ČR v Addis Adeba
Sál, Kristián ; Šubrt, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
V bakalářském projektu jsem se zabýval navržením zastupitelského úřadu české republiky v Addis Abebě jež je hlavním městem Etiopie. Základní myšlenkou bylo vytvořit co nejkompaktnější stavbu, která by vyhovovala všem specifickým požadavkům. V jednom objektu spojeném terasou, reagující na vnější komunikace, se nachází společenské prostory se zázemím, konzulární a vízový objekt, kancelářský objekt a bytový objekt. Zcela oddělené jsou minimální byty pro zaměstnance z řad místních obyvatel.
Obnova Vily Wágner
Sál, Kristián ; Žáková, Dagmar (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Zadání mé práce v rámci ateliéru obnovy památek bylo vytvořit wellness provoz, jako součást rodinné vily v Maloměřicích. Ve své práci jsem se snažil nenabourávat okolní zástavbu ojedinělým elementem. Pro provoz wellness jsem vytvořil samostatnou stavbu v rámci zahrady za vilou a objem této stavby jsem zvolil, tak aby zapadl do okolí.
Kompaktní městská struktura v rámci ČR
Sál, Kristián ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Zadání diplomové práce je návrh urbanistických zásahů ve městě Moravský Krumlov. Urbanistická studie řeší historické jádro města, přilehlý výrobní areál a terminál autobusové dopravy. Řešené území se nachází v meandru řeky Rokytná. Diplomová práce má analytickou a návrhovou část. V analytické je rozebírán Moravský Krumlov jako celek s důrazem na řešené území. Návrhová část se zabývá různorodými zásahy do historického jádra, vizí pro výrobní areál s propojením města a terminálem autobusové dopravy. Návrh je vytvořen s ohledem na docházkové vzdálenosti, pestrostí zástavby a návaznosti na okolí či výraz v závislosti na typu zásahu.
Ambasáda ČR v Addis Adeba
Sál, Kristián ; Šubrt, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce) ; Bečkovský, David (vedoucí práce)
V bakalářském projektu jsem se zabýval navržením zastupitelského úřadu české republiky v Addis Abebě jež je hlavním městem Etiopie. Základní myšlenkou bylo vytvořit co nejkompaktnější stavbu, která by vyhovovala všem specifickým požadavkům. V jednom objektu spojeném terasou, reagující na vnější komunikace, se nachází společenské prostory se zázemím, konzulární a vízový objekt, kancelářský objekt a bytový objekt. Zcela oddělené jsou minimální byty pro zaměstnance z řad místních obyvatel.
Obnova Vily Wágner
Sál, Kristián ; Žáková, Dagmar (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Zadání mé práce v rámci ateliéru obnovy památek bylo vytvořit wellness provoz, jako součást rodinné vily v Maloměřicích. Ve své práci jsem se snažil nenabourávat okolní zástavbu ojedinělým elementem. Pro provoz wellness jsem vytvořil samostatnou stavbu v rámci zahrady za vilou a objem této stavby jsem zvolil, tak aby zapadl do okolí.

Viz též: podobná jména autorů
3 Sál, Karel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.