Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sídliště v Česku a v zahraničí
Rucká, Veronika ; Tichý, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá v první, teoretické části, vymezením základních pojmů a historií českých sídlišť. Dále se zaměřuje na soukromé a veřejné prostory na sídlištích a na typologii veřejného prostranství sídlišť. V druhé, praktické části, se bakalářská práce zabývá šesti sídlišti, třemi zahraničními a třemi z České republiky, vždy je vybrána dvojice sídlišť z České republiky a ze zahraničí, ze stejného časového období, tato sídliště jsou následně analyzována. Jednotlivá sídliště jsou nejprve stručně představena a následují analýzy, které se týkají dopravní obslužnosti, občanského vybavení, veřejného prostranství, podlažnosti a zeleně. V závěru práce jsou všechna sídliště vyhodnocena na základě poznatků získaných z analýz a je vybráno jedno nejvhodnější sídliště pro současné potřeby obyvatelstva. V závěru je popsán budoucí možný vývoj vybraného sídliště.

Viz též: podobná jména autorů
1 Rúčka, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.