Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sebehodnocení žáků na 2.stupni ZŠ
Reine, Petra ; Novotná, Kateřina (vedoucí práce) ; Laufková, Veronika (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje problematice sebehodnocení žáků na druhém stupni základní školy. Jejím cílem bylo popsat možnosti rozvoje sebehodnocení v kontextu školního hodnocení a konkrétně v rámci hodin výchovy ke zdraví v 6. ročnících. To znamenalo navrhnout a uplatnit způsoby rozvoje sebehodnocení na 2. stupni základní školy a následně celý proces popsat a reflektovat. Teoretická část se zaměřuje na hodnocení žáků ve škole, včetně analýzy aktuálních kurikulárních dokumentů a legislativy. Dále jsou zde popsány prvky, které žákovo učení podporují. Poslední díl teoretické části je věnován sebehodnocení. Kromě vymezení pojmu je zde popsáno, jak sebehodnocení působí na žáka a nechybí ani prezentace různých technik sebehodnocení. Akční výzkum se stal podkladem pro zpracování praktické části. Popisuje cestu k sebehodnocení včetně překonávání drobných překážek, které během výzkumu nastaly. Výzkum byl realizován v 6. třídách základní školy v hodinách výchovy ke zdraví. Přípravná fáze se věnovala studiu a analýze školních dokumentů. Následoval úvodní sběr dat, jednalo se o pozorování žáků a dále o rozhovory, které měly za cíl zjistit, jaké jsou jejich zkušenosti se školním hodnocením a sebehodnocením. V další fázi došlo k prvnímu pokusu o zavedení sebehodnocení do výuky, ten však byl přerušen hned ze...