Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Automaticka diagnostika 12svodoveho EKG pomoci hlubokeho uceni
Blaude, Ondřej ; Smital, Lukáš (oponent) ; Provazník, Valentine (vedoucí práce)
Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat problematiku automatické diagnostiky EKG, a to na dvanáctisvodových záznamech. V kapitole první je krátce popsán úvod k srdci a měření jeho elektrické aktivity, navíc jsou zde krátce popsány abnormality, které budou v práci klasifikovány. Ve druhé kapitole je popsáno, jak bylo EKG diagnostikováno dříve, tedy klasickými metodami, které předcházely hlubokému učení. Zde jsou i zmíněny některé nedostatky, které tyto metody mají právě oproti hlubokému učení. Část třetí již věnuje pozornost hlubokému učení samotnému, jeho přínosu a výhodám ve srovnání s metodami klasickými. Popsány jsou zde i konvoluční neuronové sítě a jejich jednotlivé bloky, později je věnována pozornost i vybraným architekturám, které byly v některých studiích použity. Kapitola čtvrtá se již zaměřuje na praktickou část, v níž jsou podrobněji popsána použitá data z databáze PhysioNet, navržený algoritmus a jeho realizace. V páté kapitole jsou výsledky diskutovány a srovnány výsledky dostupných publikací se související problematikou.
Korekce koncept driftu v predikčních modelech
Michálková, Eva ; Provazník, Valentine (oponent) ; Schwarzerová, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy koncepčního driftu. Koncepční drift je nežádoucí jev objevující se vlivem dynamického charakteru světa. Tento jev může negativně ovlivňovat přesnost a spolehlivost predikčních modelů. Lze ho korigovat pomocí detekce a následné korekce. Jednou z oblastí, kde se tato problematika v poslední době nově objevuje, je lékařská diagnostika z metabolomických dat. Analýza metabolomických dat může vést ke včasnému odhalení některých závažných onemocnění, což může hrát velkou roli při následné léčbě. Při diagnostice onemocnění představují predikční modely její vylepšení, urychlení a personalizaci. První část práce představuje problematiku koncepčního driftu, metody jeho detekce a korekce, význam metabolomiky a predikčních modelů. Druhá část práce pojednává o implementaci dostupných algoritmů pro detekci a korekci koncepčního driftu a implementaci vlastní automatické korekce koncepčního driftu. Na závěr jsou popsány dosažené výsledky a jejich diskuze.
Automaticka diagnostika 12svodoveho EKG pomoci hlubokeho uceni
Blaude, Ondřej ; Chmelík, Jiří (oponent) ; Provazník, Valentine (vedoucí práce)
Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat problematiku automatické diagnostiky EKG, a to na dvanáctisvodových záznamech. Tato problematika je řešena standardními metodami, jako například náhodný les, umělé neuronové sítě nebo K-nejbližších sousedů. Díky své schopnosti samostatně extrahovat příznaky se ale těší oblibě i metody hlubokého učení. Všechny tyto metody jsou popsány v teoretické části. V praktické části byly navrženy deeplearningové modely, jejichž funkčnost byla ověřována za pomoci dat z databáze PhysioNet. Byly vytvořeny dva pilotní modely, které byly následně optimalizovány. Z celého progresu optimalizace parametrů jsou k dispozici tři modely, z nichž nejlepší dosahuje F1 skóre 87,35 % a přesnosti 83,7 %, a druhý nejlepší dosahuje F1 skóre 77,74 % a přesnosti 84,53 %. Výsledky, kterých bylo dosaženo, jsou diskutovány a porovnány s výsledky podobných publikací.
Korekce koncept driftu v predikčních modelech
Michálková, Eva ; Provazník, Valentine (oponent) ; Schwarzerová, Jana (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy koncepčního driftu. Koncepční drift je nežádoucí jev objevující se vlivem dynamického charakteru světa. Tento jev může negativně ovlivňovat přesnost a spolehlivost predikčních modelů. Lze ho korigovat pomocí detekce a následné korekce. Jednou z oblastí, kde se tato problematika v poslední době nově objevuje, je lékařská diagnostika z metabolomických dat. Analýza metabolomických dat může vést ke včasnému odhalení některých závažných onemocnění, což může hrát velkou roli při následné léčbě. Při diagnostice onemocnění představují predikční modely její vylepšení, urychlení a personalizaci. První část práce představuje problematiku koncepčního driftu, metody jeho detekce a korekce, význam metabolomiky a predikčních modelů. Druhá část práce pojednává o implementaci dostupných algoritmů pro detekci a korekci koncepčního driftu a implementaci vlastní automatické korekce koncepčního driftu. Na závěr jsou popsány dosažené výsledky a jejich diskuze.
Automaticka diagnostika 12svodoveho EKG pomoci hlubokeho uceni
Blaude, Ondřej ; Smital, Lukáš (oponent) ; Provazník, Valentine (vedoucí práce)
Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat problematiku automatické diagnostiky EKG, a to na dvanáctisvodových záznamech. V kapitole první je krátce popsán úvod k srdci a měření jeho elektrické aktivity, navíc jsou zde krátce popsány abnormality, které budou v práci klasifikovány. Ve druhé kapitole je popsáno, jak bylo EKG diagnostikováno dříve, tedy klasickými metodami, které předcházely hlubokému učení. Zde jsou i zmíněny některé nedostatky, které tyto metody mají právě oproti hlubokému učení. Část třetí již věnuje pozornost hlubokému učení samotnému, jeho přínosu a výhodám ve srovnání s metodami klasickými. Popsány jsou zde i konvoluční neuronové sítě a jejich jednotlivé bloky, později je věnována pozornost i vybraným architekturám, které byly v některých studiích použity. Kapitola čtvrtá se již zaměřuje na praktickou část, v níž jsou podrobněji popsána použitá data z databáze PhysioNet, navržený algoritmus a jeho realizace. V páté kapitole jsou výsledky diskutovány a srovnány výsledky dostupných publikací se související problematikou.

Viz též: podobná jména autorů
1 Provazník, Valentýna
2 Provazník, Vladimír,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.