Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Některé možnosti využití koučinku při vedení lidí ve školském prostředí
Procházková, Jaroslava ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
NÁZEV: Některé možnosti využití koučinku při vedení lidí ve školském prostředí AUTOR: Bc. Jaroslava Procházková KATEDRA: Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Jindřich Kitzberger ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá koučinkem, který jako metoda osobního a pracovního rozvoje může být pomocníkem ředitele školy při vedení lidí. Práce shrnuje některé současné teoretické poznatky o koučinku. Sumarizuje zjištěné kladné praktické zkušenosti s koučinkem. Snaží se najít některé možnosti využití koučinku při personální práci na školách, hledá specifika pojetí koučinku pro školské prostředí. Vychází ze zkušeností a postřehů autorů knih a internetových recenzí, hledá podobnosti či rozdílnosti upotřebitelné v práci ředitele školy. Ve výzkumné části přináší základní pohled na koučink od pracovníků škol a následně ho porovnává s uvedenou literaturou. Nabízí možnosti uplatnění metody koučinku při vedení lidí v prostředí škol. KLÍČOVÁ SLOVA: vedení lidí, řízení, koučink, ředitel školy, pracovník školy, motivace
Některé možnosti využití koučinku při vedení lidí ve školském prostředí
Procházková, Jaroslava ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
NÁZEV: Některé možnosti využití koučinku při vedení lidí ve školském prostředí AUTOR: Bc. Jaroslava Procházková KATEDRA: Centrum školského managementu VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Jindřich Kitzberger ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá koučinkem, který jako metoda osobního a pracovního rozvoje může být pomocníkem ředitele školy při vedení lidí. Práce shrnuje některé současné teoretické poznatky o koučinku. Sumarizuje zjištěné kladné praktické zkušenosti s koučinkem. Snaží se najít některé možnosti využití koučinku při personální práci na školách, hledá specifika pojetí koučinku pro školské prostředí. Vychází ze zkušeností a postřehů autorů knih a internetových recenzí, hledá podobnosti či rozdílnosti upotřebitelné v práci ředitele školy. Ve výzkumné části přináší základní pohled na koučink od pracovníků škol a následně ho porovnává s uvedenou literaturou. Nabízí možnosti uplatnění metody koučinku při vedení lidí v prostředí škol. KLÍČOVÁ SLOVA: vedení lidí, řízení, koučink, ředitel školy, pracovník školy, motivace
Průmyslová výroba města Písek
PROCHÁZKOVÁ, Jaroslava
Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat a dále prezentovat dnešní stav průmyslové výroby města Písek. Dále nastínit vývoj a hlavní problémy ovlivňující chod nejvýznamnějších odvětví. Nynější stav porovnat se stavem v době před započetím průmyslové transformace, tedy před rokem 1989 a pokusit se vyhodnotit základní aspekty změn, které se průmyslu dotkly na sledovaném území. Základním ukazatelem použitým pro hodnocení průmyslu města je počet zaměstnanců firem. V práci není opomenuta celková charakteristika místního průmyslu v dnešní době, společně s historickým vývojem města od počátku, změny trendu vývoje průmyslu a analýza nejvýznamnějších podniků na území Písku.

Viz též: podobná jména autorů
49 PROCHÁZKOVÁ, Jana
7 PROCHÁZKOVÁ, Jaroslava
19 PROCHÁZKOVÁ, Jitka
49 Procházková, Jana
1 Procházková, Janka
21 Procházková, Jarmila
19 Procházková, Jitka
4 Procházková, Jiřina
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.