Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Riziková komunikace mezi dětmi a dospělými na internetu: observační analýza a návrh doporučení pro vývoj algoritmů predikujících rizikovou komunikaci
Plášilová, Leona ; Androvičová, Renáta (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Sexuální zneužívání dětí je palčivým společenským problémem a má zásadní psychosociální dopad na budoucí život dítěte. Tuzemské i celosvětové statistiky dokládají, že se tento jev částečně přesouvá do prostředí internetu, které pachatelům často poskytuje vyšší anonymitu a širší dosah. Jedním z možných preventivních opatření je vývoj technologií fungujících na principu umělé inteligence a strojového učení, které dokážou rizikovou komunikaci na internetu detekovat, oběť varovat a pachateli poskytnout informační hlášení o nelegálnosti jeho chování. V předkládané práci proto bylo cíleno jednak na observační analýzu chování pachatelů a falešné oběti (herečky představující dvanáctileté dívky) v jejich společné online komunikaci, a to pro účely důkladného prozkoumání průběhu takové komunikace, jednak na analýzu prediktorů (výskyt konkrétních typů výroků), podle kterých lze odhalit pachatele s vyšším rizikem újmy obětijiž v počátku komunikace. Pro analýzu byly využity komunikace s reálnými pachateli získané v rámci spolupráce s tvůrci dokumentu V síti (n = 34) vybrané na základě stanovených kritérií (komunikace z platformy Facebook, kde je alespoň 100 zpráv v komunikaci, přičemž o pachateli se lze domnívat, že je dospělý a je muž, nejde o skupinový chat a komunikace obsahuje sexuálně-implicitní/explicitní...
Sebeprezentační chování pubescentních a adolescentních dívek na sociálních sítích (analýza neverbálního chování z fotografií).
Plášilová, Leona ; Androvičová, Renáta (vedoucí práce) ; Štětovská, Iva (oponent)
Tématu ženského dvoření a souvisejících neverbálních signálů se již věnovala řada výzkumů, ačkoliv o vývoji tohoto fenoménu během dospívání se toho zatím mnoho neví. Vzhledem k současné popularitě sociálních sítí lze očekávat, že toto chování bude pozorovatelné i zde - dívky mohou zveřejňovat své fotky za účelem sebeprezentace či získání pozornosti potenciálních protějšků, a to právě pomocí zmíněných neverbálních signálů. Z toho důvodu byly sociální sítě zvoleny jako možný zdroj materiálů, který může být nápomocný při mapování vývojových fází dvoření u dospívajících dívek. Účastnicemi výzkumu (n = 65) byly dívky narozené mezi lety 1996-1998, které poskytly minimálně 7 fotek ze sociálních sítí za každý rok, kdy jim bylo 13 až 18 let (dohromady min. 42 fotek). Tyto fotky byly posléze kódovány nezávislými hodnotiteli pro výskyt specifických projevů, které byly vyselektovány na základě rešerše dosavadních výzkumů ženského dvoření a na základě provedené pilotní studie (n = 5). Většina sledovaných prvků vykazovala s narůstajícím věkem mírný nárůst. To naznačuje, že dvořivé chování se u dívek vyvíjí postupně a intenzita jeho výskytu může být ovlivňována faktory biologickými (hormonální změny, dozrávání prefrontální kůry a limbického systému), psychickými (proměny psychiky související s uvědomováním si...

Viz též: podobná jména autorů
6 PLAŠILOVÁ, Lenka
6 PLÁŠILOVÁ, Lenka
6 Plašilová, Lenka
6 Plášilová, Lenka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.