Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Obnova kláštera ve Šternberku
Pecháčková, Lucie ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je architektonická studie obnovy a nového využití historické budovy bývalého kláštera ve Šternberku a okolní zahrady. Klášter je v majetku města, které pro něj hledá využití. Cílem návrhu je dát této památce nový život, tedy aby se stala živou součástí města, která má nejen historický, ale i současný společenský význam. A díky tomu má i prostředky na svoji údržbu a zachování historických hodnot pro další generace. Tento záměr studie řeší vytvořením příjemného a dobře přístupného prostředí zahrady a výběrem náplně budovy, která dá lidem důvod areál kláštera více navštěvovat a využívat. Architektonický návrh vychází z analýzy současného stavu a volně reflektuje představy vedení města. A zároveň z hlediska památkové péče návrh usiluje o co největší míru zachování nebo obnovení hodnotných historických stavebních konstrukcí a detailů. Novou náplní objektu je hotel s wellness, restaurace, kavárna, kanceláře a coworkingové centrum, výstavní prostory ateliéry a multifunkční městský sál. Budova je doplněna o nové architektonické prvky centrálního schodiště s výtahem a zastřešení atria, které stejně jako parková úprava zahrady kombinují současnou architekturu s konceptem barokního tvarosloví.
Dopad ekonomické nestability ve vybraných regionech na cestovní ruch
Pecháčková, Lucie ; Hnát, Pavel (vedoucí práce) ; Střecha, Michal (oponent)
Práce se zabývá teoretickou analýzou a případovými studiemi dopadů ekonomických nestabilit na cestovní ruch. Cílem bakalářské práce je ověřit provázanost cestovního ruchu a vývoje ekonomiky. Případová studie má za cíl analyzovat dopady ekonomických nestabilit ve 3 státech -- Thajsko, Egypt a Řecko -- a vzájemně je porovnat.

Viz též: podobná jména autorů
1 Pecháčková, Lenka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.