Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza moderních technologií frézování tvarových ploch.
Pavelek, Michal ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou moderních technologií frézování tvarových ploch. Je zde realizováno rozdělení a definování tvarové plochy, popis a charakteristika jednotlivých technologií a metod výroby tvarových ploch frézováním. Dále jsou v této práci uvedeny stroje a nástroje používané při obrábění tvarových ploch. V závěru práce jsou zhodnoceny výhody a nevýhody frézovacích metod a jejich vzájemné porovnání.
Návrh postupu výroby součástí pro váleček pásového dopravníku
Pavelek, Michal ; Lidmila, Zdeněk (oponent) ; Novotný, Karel (vedoucí práce)
Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie (2303T002), zpracovává technologický návrh postupu výroby lisované součástky čelo z materiálu DD14 tloušťky 4 mm, s množstvím výroby 100 000 ks/rok, ve spolupráci s firmou UNIRON s. r. o. Na základě literární studie hlubokého tažení bez ztenčení stěny a výpočtů byla navržena výroba součásti ve čtyřech jednoduchých jednooperačních tažných nástrojích. První tři operace se provádí na hydraulickém lisu PYE 100 S/1 a poslední kalibrovací operace se uskutečňuje na výstředníkovém lisu LEK 250. Polotovarem je přístřih o průměru 195 mm, vyráběný v jednoduchém střihadle. Střihadlo je navrhnuto jak pro polotovar ve formě pásu plechu ve svitku, tak pro pruhy nastříhané z tabule plechu, s čímž je spojeno použití dvou výstředníkových lisů typu LEK 250 a LE 400C. Navržený postup výroby byl simulován v softwaru PAM-Stamp 2G, ve kterém se dále odsimuloval vliv poloměrů zaoblení funkčních částí nástrojů na změnu tloušťky materiálu. Součásti projektu je technicko-ekonomické zhodnocení, ve kterém byla stanovena cena jednoho kusu výrobku a výrobní množství, od kterého začíná být výroba zisková.
Návrh postupu výroby součástí pro váleček pásového dopravníku
Pavelek, Michal ; Lidmila, Zdeněk (oponent) ; Novotný, Karel (vedoucí práce)
Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie (2303T002), zpracovává technologický návrh postupu výroby lisované součástky čelo z materiálu DD14 tloušťky 4 mm, s množstvím výroby 100 000 ks/rok, ve spolupráci s firmou UNIRON s. r. o. Na základě literární studie hlubokého tažení bez ztenčení stěny a výpočtů byla navržena výroba součásti ve čtyřech jednoduchých jednooperačních tažných nástrojích. První tři operace se provádí na hydraulickém lisu PYE 100 S/1 a poslední kalibrovací operace se uskutečňuje na výstředníkovém lisu LEK 250. Polotovarem je přístřih o průměru 195 mm, vyráběný v jednoduchém střihadle. Střihadlo je navrhnuto jak pro polotovar ve formě pásu plechu ve svitku, tak pro pruhy nastříhané z tabule plechu, s čímž je spojeno použití dvou výstředníkových lisů typu LEK 250 a LE 400C. Navržený postup výroby byl simulován v softwaru PAM-Stamp 2G, ve kterém se dále odsimuloval vliv poloměrů zaoblení funkčních částí nástrojů na změnu tloušťky materiálu. Součásti projektu je technicko-ekonomické zhodnocení, ve kterém byla stanovena cena jednoho kusu výrobku a výrobní množství, od kterého začíná být výroba zisková.
Analýza moderních technologií frézování tvarových ploch.
Pavelek, Michal ; Kalivoda, Milan (oponent) ; Zemčík, Oskar (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou moderních technologií frézování tvarových ploch. Je zde realizováno rozdělení a definování tvarové plochy, popis a charakteristika jednotlivých technologií a metod výroby tvarových ploch frézováním. Dále jsou v této práci uvedeny stroje a nástroje používané při obrábění tvarových ploch. V závěru práce jsou zhodnoceny výhody a nevýhody frézovacích metod a jejich vzájemné porovnání.

Viz též: podobná jména autorů
2 PAVELEK, Milan
1 Pavelek, Miloš
2 Pavelek, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.