Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ochrana osobnosti a soukromí
Pavelec, Tomáš ; Frinta, Ondřej (oponent) ; Šustek, Petr (oponent)
Cílem této práce je analýza míry ochrany soukromí člověka v České republice a dále analýza rozsahu ochrany osobnostních práv, co se týče cti, vážnosti, lidské důstojnosti, projevům osobní povahy a ochraně jména s ohledem na aktuální právní úpravu a soudní rozhodnutí. Práce se soustředila na zásahy kritikou, shromažďování údajů a možnosti zadostiučinění. Daná problematika byla analyzována zejména na základě soudních rozhodnutí, která je možno použít i za účinnosti aktuální právní úpravy a která vychází také z judikatury ESLP.
Ochrana osobnosti a soukromí
Pavelec, Tomáš ; Frinta, Ondřej (oponent) ; Šustek, Petr (oponent)
Cílem této práce je analýza míry ochrany soukromí člověka v České republice a dále analýza rozsahu ochrany osobnostních práv, co se týče cti, vážnosti, lidské důstojnosti, projevům osobní povahy a ochraně jména s ohledem na aktuální právní úpravu a soudní rozhodnutí. Práce se soustředila na zásahy kritikou, shromažďování údajů a možnosti zadostiučinění. Daná problematika byla analyzována zejména na základě soudních rozhodnutí, která je možno použít i za účinnosti aktuální právní úpravy a která vychází také z judikatury ESLP.

Viz též: podobná jména autorů
2 Pavelec, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.