Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zkušenosti učitelů s individualizací výuky v distančním vzdělávání
Patta, Emil ; Krčmářová, Tereza (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
V době mimořádných opatření k pandemii koronaviru byli učitelé nuceni přejít na distanční výuku bez předchozí zkušenosti a odborného zaškolení, a čelili tak silné profesní výzvě. Každý z nich se se změnou vyrovnával odlišně. Měl příležitost reflektovat své pojetí výuky. Diplomová práce má za cíl především popsat, jak distanční výuka proměnila přístup různých typů učitelů k individuálním potřebám žákyň a žáků resp. individualizaci výuky. V teoretické části budou z dostupných odborných publikací popsány vybrané přístupy k typologii učitelů resp. jejich vyučovacím stylům. Zdůvodněn bude význam individualizace jako jednoho z klíčových principů současného vzdělávání. Shrnuty budou způsoby, jakými může učitel 1. stupně reagovat na individuální potřeby žákyň a žáků ve výuce. Popsány budou charakteristické znaky distanční výuky, její výhody a limity. V praktické části budou prostřednictvím kvalitativního výzkumu formou dotazníku a hloubkových rozhovorů mapovány přístupy učitelů k individualizaci v prezenční i distanční výuce. Klíčová slova individualizace, distanční výuka, učitel primární školy, prezenční výuka, vyučovací styl, vzdělávací strategie, dotazník, rozhovor

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.