Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2018
Oddělení statistiky životního prostředí ; Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik odpadového hospodářství v ČR v roce 2018 s návazností od roku 2002, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2016
Oddělení statistiky životního prostředí ; Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik odpadového hospodářství v ČR v roce 2016 s návazností od roku 2002, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2015
Oddělení statistiky životního prostředí ; Český statistický úřad
Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro splnění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2014
Oddělení statistiky životního prostředí
Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro splnění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. Dle tohoto šetření, které je prováděno v souladu s metodikou Eurostatu, bylo v roce 2014 v ČR vyprodukováno celkem 23,8 mil. tun odpadu. Oproti minulému roku se množství vyprodukovaných odpadů téměř nezměnilo. Z celkového množství vyprodukovaného odpadu tvořil nebezpečný odpad 1,2 mil. tun, což v relativním vyjádření znamená, že nebezpečný odpad se v roce 2014 na produkci podílel 5 %. Oproti roku 2013 kleslo množství vyprodukovaného nebezpečného odpadu o 4 %.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.