National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Production, recovery and disposal of waste and secondary production raw materials in 2018
Oddělení statistiky životního prostředí ; Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik odpadového hospodářství v ČR v roce 2018 s návazností od roku 2002, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Production, recovery and disposal of waste and secondary production raw materials in 2016
Oddělení statistiky životního prostředí ; Český statistický úřad
Evaluation of Selected Waste Management Characteristics in the Czech Republic in 2016 with a link from 2002, mainly in the form of graphs and brief analytical text.
Fulltext: Download fulltextPDF
Production, recovery and disposal of waste and secondary production raw materials in 2015
Oddělení statistiky životního prostředí ; Český statistický úřad
The Czech Statistical Office carries out an annual survey on waste production and waste management since 1992. The scope and organization of this survey serves as a direct basis for fulfilling reporting obligations of the Czech Republic resulting from Regulation 2150/2002 of the European Parliament and of the Council on statistics Waste, which is headed by the Czech Statistical Office.
Fulltext: Download fulltextPDF
Produkce, využití a odstranění odpadu a produkce druhotných surovin v roce 2014
Oddělení statistiky životního prostředí
Český statistický úřad provádí každoročně zjišťování o produkci odpadů a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro splnění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. Dle tohoto šetření, které je prováděno v souladu s metodikou Eurostatu, bylo v roce 2014 v ČR vyprodukováno celkem 23,8 mil. tun odpadu. Oproti minulému roku se množství vyprodukovaných odpadů téměř nezměnilo. Z celkového množství vyprodukovaného odpadu tvořil nebezpečný odpad 1,2 mil. tun, což v relativním vyjádření znamená, že nebezpečný odpad se v roce 2014 na produkci podílel 5 %. Oproti roku 2013 kleslo množství vyprodukovaného nebezpečného odpadu o 4 %.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.