Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kolektivní žaloby ve vybraných právních systémech z pohledu ochrany spotřebitele
Nováčková, Daniela ; Šmejkal, Václav (vedoucí práce) ; Svobodová, Magdaléna (oponent)
Kolektivní žaloby ve vybraných právních systémech z pohledu ochrany spotřebitele Práce je věnována tématu kolektivních žalob v nové právní úpravě na úrovni EU (obsažené ve Směrnici 2020/1828 o zástupných žalobách1 ) a ve vnitrostátních právních úpravách ve vybraných členských státech EU - těmi jsou Česká republika, Polsko a Portugalsko. Cílem práce je prověřit a zhodnotit, která právní úprava kolektivních žalob na náhradu škody je ve vybraných členských státech EU pro spotřebitele nejpříznivější a poskytuje tak spotřebitelům největší míru právní ochrany. Přičemž v případě České republiky je předmětem zkoumání právní úprava obsažená v Návrhu zákona o hromadném řízení,2 který doposud nebyl přijat v platnost. Současně práce zkoumá, zda Směrnice o zástupných žalobách vůbec poskytuje členským státům EU právní rámec umožňující nastavení vnitrostátní právní úpravy kolektivních žalob právě co nejvstřícněji vůči spotřebitelům. Struktura práce je členěna do 9 kapitol. Po Úvodu následuje kapitola 2, jež na začátek přibližuje některé základní pojmy, jako např. kolektivní žaloba, systém opt-in a opt-out atp., v oblasti kolektivních žalob, se kterými je dále pracováno v následujících kapitolách. Kapitola 3 přibližuje metodologii výzkumu právní úpravy kolektivních žalob na úrovni EU, jakož i ve vybraných...

Viz též: podobná jména autorů
1 NOVÁČKOVÁ, Dagmar
2 NOVÁČKOVÁ, Dana
2 NOVÁČKOVÁ, Denisa
1 Nováčková, Dana Bc.
2 Nováčková, Denisa
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.