Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Utilization of liquid chromatography-mass spectrometry for the analysis of psychoactive substances in unconventional matrices
Nemeškalová, Alžběta ; Sýkora, David (vedoucí práce) ; Vrkoslav, Vladimír (oponent)
Utilization of liquid chromatography-mass spectrometry for the analysis of psychoactive substances in unconventional matrices Abstrakt S rostoucí popularitou nových produktů, užívaných jako alternativa k tradičním drogám, roste i potřeba toxikologických laboratoří rozšířit používané analytické metody o nové analyty i nové matrice. Tato práce se zabývá dvěma skupinami psychoaktivních látek, konkrétně stimulanty amfetaminového typu a kanabinoidy, a jejich analýzou v komplexních matricích. Pro analýzu stimulantů amfetaminového typu ve vzorcích novorozeneckého mekonia a mateřského mléka byla vyvinuta metoda LC-MS/MS. Příprava vzorku spočívala v extrakci vysolováním, která se ukázala být vhodnou alternativou k tradičním extrakčním technikám. Finální analýza byla založena na separaci na reverzní fázi a detekci pomocí tandemové hmotnostní spektrometrie v módu "multiple reaction monitoring". Metoda byla validována pro šest analytů, konkrétně pro amfetamin, metamfetamin, 3,4-methylendioxymetamfetamin, mefedron, metylon a 3,4-methylenedioxypyrovaleron. Na závěr byla metoda úspěšně aplikována pro reálné vzorky mekonia a mateřského mléka. Obsah kanabinoidů v komerčních konopných produktech byl analyzován pomocí LC-UV- MS/MS metody. Příprava vzorků před analýzou spočívala v jejich prostém rozpuštění ve vhodném...
Nanoparticle encapsulation of bacterial antigen for vaccination purposes
Nemeškalová, Alžběta ; Jílek, Petr (vedoucí práce) ; Konečná, Klára (oponent)
Autor: Alžběta Nemeškalová Název diplomové práce: Nanočásticová enkapsulace bakteriálního antigenu pro vak- cinální účely Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program: Farmacie Shigelóza je infekční průjmové onemocnění způsobené rodem Shigella, které v současné době představuje významný problém pro rozvojové země a proti němuž neexistuje možnost očkování. Subjednotkové vakcíny jsou považovány za nejbezpečnější možnost: náš přístup zahrnuje použití OMV (Outer membrane vesicles, vezikuly vnější membrány) jako antigenu v podjednotkové vakcíně. Nicméně při mukosálním podání nejsou OMV schopny vyvolat dostatečný protektivní účinek a proto je nutné přidat vhodný adju- vans za účelem zvýšení imunitní odpovědi. Tato práce se zabývá použitím polymerních nanočástic jako slizničních adjuvans. Cílem práce bylo připravit částice z přírodního proteinu (Protein P), získávaného z běžně se vyskytujícího zdroje potravy. Kromě Proteinu P byly použity dvě další sloučeniny, u kterých se předpokládá navázání na povrch částice. Díky tomu bylo možné připravit čtyři různé typy nanočástic (P, P-A, P-B, P-A-B), do kterých se následně přidal bak-...
Nanoparticle encapsulation of bacterial antigen for vaccination purposes
Nemeškalová, Alžběta ; Jílek, Petr (vedoucí práce) ; Konečná, Klára (oponent)
Autor: Alžběta Nemeškalová Název diplomové práce: Nanočásticová enkapsulace bakteriálního antigenu pro vak- cinální účely Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program: Farmacie Shigelóza je infekční průjmové onemocnění způsobené rodem Shigella, které v současné době představuje významný problém pro rozvojové země a proti němuž neexistuje možnost očkování. Subjednotkové vakcíny jsou považovány za nejbezpečnější možnost: náš přístup zahrnuje použití OMV (Outer membrane vesicles, vezikuly vnější membrány) jako antigenu v podjednotkové vakcíně. Nicméně při mukosálním podání nejsou OMV schopny vyvolat dostatečný protektivní účinek a proto je nutné přidat vhodný adju- vans za účelem zvýšení imunitní odpovědi. Tato práce se zabývá použitím polymerních nanočástic jako slizničních adjuvans. Cílem práce bylo připravit částice z přírodního proteinu (Protein P), získávaného z běžně se vyskytujícího zdroje potravy. Kromě Proteinu P byly použity dvě další sloučeniny, u kterých se předpokládá navázání na povrch částice. Díky tomu bylo možné připravit čtyři různé typy nanočástic (P, P-A, P-B, P-A-B), do kterých se následně přidal bak-...

Viz též: podobná jména autorů
2 Nemeškalová, Adéla
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.