Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Muchová, Veronika ; Flašar, Martin (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce zhodnocuje finanční situaci podniku Ireks Enzyma, s.r.o. v letech 2016 až 2020. Práce je rozdělena na 3 části, první z nich představuje teoretickou stránku práce, jako je vysvětlení jednotlivých ukazatelů a výpočtů k nim vedoucím. Tyto znalosti jsou poté prakticky využity v další části, která využívá účetních výkazů podniku a ukazatelů z nich postupně vypočítaných. V poslední, třetí, části je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku pomocí SWOT, PESTEL a Porterovy analýzy. V neposlední řadě následuje ukončení práce souhrnným zhodnocením finanční analýzy podniku Ireks Enyzma, s.r.o. s návrhy možných řešení zjištěných nedostatků.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.