Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ekonomická efektivnost trestu domácího vězení
Michailidis, Simon ; Babin, Jan (vedoucí práce) ; Rod, Aleš (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, zda je trest domácího vězení ekonomicky efektivnější, než trest odnětí svobody. Trest domácího vězení je nejprve hodnocen z hlediska dopadu na veřejné rozpočty, následně je zhodnocena jeho celková ekonomická efektivnost. Pro účely analýzy je pomocí metody dvou období odhadnuta nákladová funkce Vězeňské služby ČR. Pomocí této funkce je zjištěna možná úspora vězeňské služby při nahrazení jednoho trestu odnětí svobody trestem domácího vězení. Následně jsou vypočítány náklady na trest domácího vězení při použití elektronického monitoringu i namátkových kontrol. Náklady i možná úspora jsou v podobné výši, významná úspora veřejných financí při nahrazování trestu odnětí svobody trestem domácího vězení tedy není prokázána. Pro zhodnocení celkové ekonomické efektivnosti je využito jak předchozí nákladové analýzy, tak i závěrů moderní ekonomie zločinu. V tomto kontextu je trest domácího vězení jednoznačně ekonomicky efektivnější než trest odnětí svobody. Tato skutečnost je potvrzena i jeho častým využíváním v zahraničí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.