Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Nová koncepce testovacích přípravků pro přední světlomety osobních vozidel
Melničuk, Petr ; Blecha, Radim (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je vytvořit návrhy náhrady pneumatických pohonů elektrickými aktuátory pro zajištění mechanických pohybů testeru světlometů. Součástí práce je v její první části také teoretický úvod do dané problematiky. Varianty nahrazení jsou posuzovány dle zvolených parametrů a vyhodnoceny metodou mutikritériálního hodnocení. Na základě výsledků hodnocení jsou sestaveny dva finální návrhy, které jsou zapracovány do 3D modelu testeru. Pro tato řešení je vytvořena výkresová dokumentace, která je součástí práce. Ze zjištěných výsledků v průběhu zpracování je na závěr provedeno doporučení pro výrobce testerů, firmu ELCOM a. s.
Měření teploty termočlánky
Melničuk, Petr ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Práce se zabývá měřením teploty pomocí termočlánků, které patří do skupiny dotykových teploměrů, tudíž musí přijít do kontaktu s měřeným médiem. Mezi jejich výhody patří veliká flexibilita, díky možnosti použití kombinace různý druhů materiálů a tím dosažení různých rozsahů teplot, které se pohybují v rozmezí od -200 do 1800 . Pokud by byl termočlánek zvolen nevhodně, mohlo by docházet při měření k systematické odchylce a v některých případech až ke znehodnocení měření. Na základě literární studie byla popsána jednotlivá provedení a uvedeny příklady měření kapalin, plynů a tuhých těles v technické praxi. Dále byl také proveden experiment, ve kterém byly porovnány tři různé termočlánky typu ‚K‘ a vyhodnoceny odchylky mezi jednotlivými měřeními.
Nová koncepce testovacích přípravků pro přední světlomety osobních vozidel
Melničuk, Petr ; Blecha, Radim (oponent) ; Knoflíček, Radek (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je vytvořit návrhy náhrady pneumatických pohonů elektrickými aktuátory pro zajištění mechanických pohybů testeru světlometů. Součástí práce je v její první části také teoretický úvod do dané problematiky. Varianty nahrazení jsou posuzovány dle zvolených parametrů a vyhodnoceny metodou mutikritériálního hodnocení. Na základě výsledků hodnocení jsou sestaveny dva finální návrhy, které jsou zapracovány do 3D modelu testeru. Pro tato řešení je vytvořena výkresová dokumentace, která je součástí práce. Ze zjištěných výsledků v průběhu zpracování je na závěr provedeno doporučení pro výrobce testerů, firmu ELCOM a. s.
Měření teploty termočlánky
Melničuk, Petr ; Kandus, Bohumil (oponent) ; Podaný, Kamil (vedoucí práce)
Práce se zabývá měřením teploty pomocí termočlánků, které patří do skupiny dotykových teploměrů, tudíž musí přijít do kontaktu s měřeným médiem. Mezi jejich výhody patří veliká flexibilita, díky možnosti použití kombinace různý druhů materiálů a tím dosažení různých rozsahů teplot, které se pohybují v rozmezí od -200 do 1800 . Pokud by byl termočlánek zvolen nevhodně, mohlo by docházet při měření k systematické odchylce a v některých případech až ke znehodnocení měření. Na základě literární studie byla popsána jednotlivá provedení a uvedeny příklady měření kapalin, plynů a tuhých těles v technické praxi. Dále byl také proveden experiment, ve kterém byly porovnány tři různé termočlánky typu ‚K‘ a vyhodnoceny odchylky mezi jednotlivými měřeními.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.