Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zákonná evidence investičních nástrojů v evropské a komparativní perspektivě
Mazanec, Luboš ; Karfíková, Marie (vedoucí práce) ; Bakeš, Milan (oponent) ; Dřevínek, Karel (oponent)
Zákonná evidence investičních nástrojů v evropské a komparativní perspektivě Abstrakt Předkládaná práce se zabývá problematikou právního úpravy evidence investičních nástrojů v kontextu českého právního řádu a práva Evropské unie. Cílem práce je poskytnout detailní teoretický vhled do problematiky úpravy evidence investičních nástrojů v pozitivním právu, a to s přihlédnutím k aktuálním otázkám, které lze označit za relevantní z pohledu praxe. Práce se přiměřeně věnuje také otázkám perspektivy vývoje uvedeného tématu v kontextu legislativní činnosti na unijní úrovni a rovněž s přihlédnutím k aktuálním praktickým trendům v oblasti finančního trhu. Práce je rozdělena do šesti kapitol. První dvě kapitoly se zabývají obecnými teoretickými otázkami, které se samotným tématem práce úzce souvisí, především pak vymezením problematiky investičních nástrojů a evidence investičních nástrojů v kontextu právní a ekonomické teorie a vysvětlení jejich významu. Druhá kapitola se přiměřeně věnuje problematice imobilizovaných a zaknihovaných cenných papírů v podobě, jak je upravena v českém právním řádu. Třetí kapitola charakterizuje evidenci investičních nástrojů jako institut sui generis a následně se zaměřuje na dva její základní druhy, centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů a samostatnou evidenci investičních...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.