Žádný přesný výsledek pro MBA, Petr Adamus, nebyl nalezen, zkusme místo něj použít MBA Petr Adamus ...
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.06 vteřin. 
Komunikační strategie podniku
Stehlík, Petr ; MBA, Petr Adamus, (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro brněnskou lékárnu U lázní. Úkolem je posoudit současný stav a na základě výsledků analýzy navrhnout vhodná opatření, která povedou ke zlepšení a zefektivnění komunikační mix podniku. Součástí práce je také vyhodnocení informací aplikací fuzzy logiky.
Komunikační strategie podniku
Stehlík, Petr ; MBA, Petr Adamus, (oponent) ; Schüller, David (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem komunikační strategie pro brněnskou lékárnu U lázní. Úkolem je posoudit současný stav a na základě výsledků analýzy navrhnout vhodná opatření, která povedou ke zlepšení a zefektivnění komunikační mix podniku. Součástí práce je také vyhodnocení informací aplikací fuzzy logiky.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.