Žádný přesný výsledek pro MBA, Marek Chadil, nebyl nalezen, zkusme místo něj použít MBA Marek Chadil ...
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Komparace investičních pobídek pro vybranou společnost v České a Slovenské republice
Svobodová, Ivana ; MBA, Marek Chadil, (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce obsahuje teoretické vymezení investičních pobídek ve vybraných zemích, konkrétně těmito státy jsou Česká republika a Slovenská republika. Dále jsou zde porovnány výpočty investičních pobídek společnosti IVEP, a.s., při uskutečnění investiční akce v České republice a Slovenské republice. Následně je zhodnocena výhodnost investiční akce ve vybraných zemích.