Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Chudoba v současné české společnosti z pohledu studentů vybraných středních škol
Müllerová, Tamara ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Diplomová práce se bude týkat problematiky chudoby v současné české společnosti. Zaměří se na to, jakým způsobem vnímají chudobu žáci vybraných pražských a mimopražských středních škol s ekonomickým zaměřením. Teoretická část se bude věnovat základním definicím a typům chudoby, příčinám vzniku chudoby, důsledkům a ukazatelům, které jsou mezinárodně srovnatelné. Zaměří se na Českou republiku a její aktuální situaci. Rozebere základní ukazatele, které určují v České republice chudobu a jaké jsou pro ně stanovené částky. Způsoby, jak Česká republika řeší pomoc rodinám a jednotlivcům, kteří jsou ohroženy chudobou. Teoretická část se bude týkat také neziskových organizací a jejich pomoci lidem v těžkých životních situací, mezinárodních organizací a dokumentů, které se týkají chudoby, v rámci Evropské unie i celosvětově. Praktická část bude zaměřena na žáky vybraných středních škol s výukou ekonomiky (jedna státní, a jedna soukromá se sídlem v Praze, a jedna mimopražská se sídlem v jižních Čechách), u kterých je předpoklad, že mají znalosti z finanční gramotnosti a jsou schopni posoudit ekonomickou situaci rodiny. Cílem bude zjistit postoj žáků k uvedené problematice a výstupem bude pochopení situace ze strany žáků, možná praktická a teoretická doporučení. KLÍČOVÁ SLOVA: Chudoba, rodina, životní...
Chudoba v současné české společnosti z pohledu studentů vybraných středních škol
Müllerová, Tamara ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Kučírek, Jiří (oponent)
Diplomová práce se bude týkat problematiky chudoby v současné české společnosti. Zaměří se na to, jakým způsobem vnímají chudobu žáci vybraných pražských a mimopražských středních škol s ekonomickým zaměřením. Teoretická část se bude věnovat základním definicím a typům chudoby, příčinám vzniku chudoby, důsledkům a ukazatelům, které jsou mezinárodně srovnatelné. Zaměří se na Českou republiku a její aktuální situaci. Rozebere základní ukazatele, které určují v České republice chudobu a jaké jsou pro ně stanovené částky. Způsoby, jak Česká republika řeší pomoc rodinám a jednotlivcům, kteří jsou ohroženy chudobou. Teoretická část se bude týkat také neziskových organizací a jejich pomoci lidem v těžkých životních situací, mezinárodních organizací a dokumentů, které se týkají chudoby, v rámci Evropské unie i celosvětově. Praktická část bude zaměřena na žáky vybraných středních škol s výukou ekonomiky (jedna státní, a jedna soukromá se sídlem v Praze, a jedna mimopražská se sídlem v jižních Čechách), u kterých je předpoklad, že mají znalosti z finanční gramotnosti a jsou schopni posoudit ekonomickou situaci rodiny. Cílem bude zjistit postoj žáků k uvedené problematice a výstupem bude pochopení situace ze strany žáků, možná praktická a teoretická doporučení. KLÍČOVÁ SLOVA: Chudoba, rodina, životní...
Transformace systému náhradní rodinné péče v ČR
Müllerová, Tamara ; Hanušová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Zvírotský, Michal (oponent)
NÁZEV: Transformace systému náhradní rodinné péče v ČR AUTOR: Tamara Müllerová VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. ABSTRAKT: Bakalářská práce je zaměřena na současné legislativní změny v oblasti ústavní péče. V úvodu je popsána rodina, její význam, funkce, postavení v dnešní společnosti a příčiny poruch jejího fungování a poruchy samotné v souvislosti s potřebami dítěte. Navazující kapitola se věnuje současným formám ústavní a ochranné výchovy v České republice, obsahuje rozdělení na náhradní rodinnou péči, náhradní výchovnou péči a popisuje jednotlivé typy. Další část je zaměřena na hlavní nedostatky systému ústavní péče a důvody, které přiměly Českou republiky celý systém změnit, především kvůli kritice ze zahraničí. Na to navazuje kapitola o transformaci systému ústavní péče, která pojednává o již přijatých změnách, na kterých se podílela ministerstva (MŠMT, MPSV, MV), řada odborníků a zástupci nestátních neziskových organizací. Je zde i zmíněn, jakým způsobem se ke změnám vyjadřovala odborná i laická veřejnost. Praktická část je zaměřena na porovnání názorů mezi veřejností, odbornou veřejností a rodinou, která má dítě v pěstounské péči v konfrontaci s návrhem, který připravil parlament České republiky. Cílem praktické části je zjistit, jaká je povědomost laické veřejnosti o změnách a o...

Viz též: podobná jména autorů
10 MÜLLEROVÁ, Tereza
10 Müllerová, Tereza
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.