Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Impact of Financial Development on Innovation: A Comparative Study of Central and Eastern European Countries and Western European Countries
Liu, Yuhan ; Fiřtová, Magdalena (vedoucí práce) ; Ramesh, Sangaralingam (oponent) ; Jeřábek, Petr (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut mezinárodních studií Mezinárodní magisterské studium ekonomie, státu a společnosti Yuhan Liu Dopad finančního rozvoje na inovace: Srovnávací studie zemí střední a východní Evropy a západoevropských zemí. Magisterská práce Praha 2023 Bibliografická poznámka LIU, Yuhan. Dopad finančního rozvoje na inovace: Srovnávací studie zemí střední a východní Evropy a zemí západní Evropy. Mateřská práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií. Vedoucí práce Mgr. ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D. Abstrakt Tato práce využívá panelový soubor dat 40 evropských zemí z let 1995 až 2021 ke zkoumání dopadu finančního rozvoje na inovace. Vzhledem k heterogenitě těchto evropských zemí jsou rozděleny do dvou podskupin (země střední a východní Evropy a země západní Evropy), aby bylo možné provést srovnávací studii a zjistit, zda finanční rozvoj ovlivňuje inovace v obou skupinách zemí odlišně. Tento článek měří rozvoj finančního systému ze čtyř dimenzí, které se skládají z hloubky, dostupnosti, efektivity a stability, a vybírá dva ukazatele pro zachycení inovací, včetně inovačních vstupů a inovačních výstupů. Empirické výsledky ukazují, že v zemích střední a východní Evropy může zlepšení finanční hloubky, přístupu a efektivity významně přispět k...

Viz též: podobná jména autorů
1 Liu, Yang
1 Liu, Yi-Chun
1 Liu, Yuanhao
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.