Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Interaktivní vyhledávání v on-line archivu obrazových a audiovizuálních děl
Kuře, Dominik ; Myška, Vojtěch (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vývoj webové aplikace, jenž slouží jako archiv pro audiovizuální díla, která jsou opatřena klíčovými slovy. Aplikace pracuje s již vytvořenou databází a serverem, na kterém se tato díla nachází. Databáze byla autorovi předána vedoucím práce. V archivu lze vyhledávat konkrétní díla pomocí vyhledávací lišty a několika druhů filtrů, které jsou vázány na informace o každém díle. Výsledky vyhledávání i databáze jako celek jsou ve vytvořené aplikaci reprezentovány grafy, které se podle stavu aplikace dynamicky mění. Jednotlivá díla lze na stránce přehrávat a na základě shod v klíčových slovech je pro každé dílo vytvořen seznam podobných videí. Aplikace byla realizována pomocí systému Node.js, knihovny React, databáze MariaDB a dalších technologií. Jazykem programu je převážně JavaScript, rozšířený o nemalé množství knihoven, díky kterým je možné ve všech oblastech vývoje tento jazyk používat jako primární. Text bakalářské práce je rozdělen na dvě části. V teoretické části jsou veškeré potřebné technologie a knihovny popsány. Důraz byl kladen zejména na ty části daných knihoven, které jsou v aplikaci opravdu používané. Kromě technologií nutných pro realizaci aplikace jsou také zmíněny knihovny, systémy a rozšíření, které práci programátora ulehčí, např. automatickým formátováním a zálohováním kódu, ukládáním kódu do verzí, přidáním statických datových typů do JavaScriptu pomocí TypeScriptu atd. Přečtení teoretické práce by mělo umožnit čtenáři nahlédnout do základů programování aplikací pro webové prohlížeče. V praktické části je potom rozebrán reálný vývoj takové aplikace od úplného začátku. Aplikace zprostředkovává komunikaci mezi čtyřmi servery - front-end, back-end, databázový server a server obsahující audiovizuální díla. Bakalářská práce se také zabývá možností ovládání prohlížeče pomocí interaktivních ovladačů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.