Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Synthesis of coumarin based fluorophore probes
Koutníková, Barbora ; Doležal, Martin (vedoucí práce) ; Nováková, Veronika (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Student: Barbora Koutníková Školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Konzultant: prof. Janez Ilaš, M. Pharm., Ph.D. Název diplomové práce: Syntéza fluoroforových sond na bázi kumarinu Rakovina se celosvětově řadí mezi hlavní příčiny úmrtí. I přes neustálý rozvoj na poli léčby rakoviny tato terapie zůstává spojena s mnoha problémy, mezi něž se řadí i absence selektivity užívaných léčivých látek. Cílem vývoje chemoterapeutických látek je proto snaha připravit selektivnější a lépe tolerované sloučeniny. Topoizomerázy hrají důležitou roli v terapii bakteriálních infekcí a také v terapii rakoviny. Na oba typy tohoto enzymu (lidská topoizomeráza I i II) je možné při léčbě rakoviny cílit. Izoforma IIα je exprimována ve velkém množství v proliferujících buňkách a její výskyt je tedy typický právě pro rakovinné buňky. Inhibice této izoformy vede k významnému poškození DNA nebo k poruchám v průběhu dělení buněk a následně může vést k buněčné apoptóze. Tyto mechanismy dělají z inhibitorů topoizomerázy IIα potenciální kandidáty pro léčbu rakoviny. Cílem práce bylo připravit tři sloučeniny a následně otestovat jejich inhibiční aktivitu na lidské topoizomeráze IIα. Reakční podmínky některých kroků...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.