Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 285 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Modernizace motoru Trabant
Kočka, Martin ; Ramík, Pavel (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Závěrečná práce má za cíl vytvořit soubor dostupných poznatků o motoru P63, osobního vozidla Trabant 601. Přehled jeho předností a nedostatků, návrh možných konstrukčních řešení, které by vedly k odstranění těchto nedostatků za současného zvýšení výkonu motoru. Postavení takto upraveného motoru.
Zážehový motor s proměnným stupněm komprese
Fűri, Peter ; Píštěk, Václav (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
S cieľom znížiť emisie znečisťujúcich látok zo spaľovacích motorov aplikácia stechiometricky riadených zážihových motorov pre ľahké vozidlá prekonala v posledných rokoch trhový podiel vznetových motorov. Hlavným dôvodom je schopnosť podstatne znížiť primárne škodlivé emisie (HC, CO a NOx). S rastúcou pozornosťou venovanou emisiám CO2 sa však vývoj vysoko účinných zmenšených zážihových motorov stáva mimoriadne zaujímavým. Aby sa však umožnila prevádzka pri vysokom zaťažení na takýchto zmenšených motoroch, kompresný pomer sa musí znížiť z dôvodu obmedzení klepania, čím sa zníži účinnosť prevádzky pri čiastočnom zaťažení. Táto práca sa snaží opísať riešenia, ktoré už boli vyvinuté rôznymi výrobcami automobilov a detailne opísať mnou navrhnuté konštrukčné riešenie na zmenu kompresného pomeru pomocou dvojstupňového systému.
Historický vývoj náprav vozidel
Kubiš, Vojtěch ; Kaplan, Zdeněk (oponent) ; Píštěk, Václav (vedoucí práce)
V této bakalářské práci je popsán historický vývoj náprav vozidel, zároveň je zde uveden přehled typů náprav s technický popisem, výhodami a nevýhodami. Pozornost je věnována také historickému vývoji odpružení a tlumení vozidel s popisem vybraných systémů. V práci jsou popsána konstrukční řešení podvozků vybraných automobilů.
Renovace historického osobního automobilu Tatra T87
Pončík, Jakub ; Kloss, Ondřej (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Jakub Pončík RENOVACE HISTORICKÉHO OSOBNÍHO AUTOMOBILU TATRA T87 BP, ÚADI, 2015, 54 str., 34 obr. Cílem této bakalářské práce je popsat historii automobilky Tatra a průběh renovace Tatry 87.
Emise zážehových motorů
Semela, Lukáš ; Píštěk, Václav (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá emisemi zážehových motorů. Na úvod je čtenář seznámen s historií a dozví se, proč je důležité tuto problematiku řešit. Dále je zde vysvětlen pojem emise, popsáno jeho chemické složení, vliv na životní prostředí a lidský organismus. Zmíněn je také princip měření. Výklad pokračuje platnou legislativou v Evropské unii. Práce je zakončena informacemi o dodatečné úpravě emisí a kapitolou, která nastiňuje vyhlídky automobilů do budoucna s ohledem na životní prostředí.
Rekuperace energie u vozidel poháněných lidskou silou
Frank, Boris ; Kloss, Ondřej (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá použitím zotrvačníku ako prostriedku na rekuperovanie brzdnej energie vo vozidlách pohaňaných ľudskou silou. V úvode je spracovaná rešerš ohľadne konštrukcie a použitia zotrvačníku na rekuperáciu vo vozidlách. Ďalej sú prebrané možnosti riešenia automatickej plynulej zmeny hnacieho prevodu v HPV. V praktickej časti sa práca zaoberá návrhom rotora zotrvačníku z hľadiska dosiahnutia optimálnej energetickej hustoty, jeho pevnosť je testovaná metódou konečných prvkov. Ďalej zohladňuje aspekty a problémy konštrukcie takéhoto systému a hodnotí jeho praktickú využiteľnosť pomocou energetickej bilancie.
Hnací mechanismus Stirlingova motoru
Smékal, Tomáš ; Kloss, Ondřej (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce obsahuje popis základního principu stirlingova motoru, konstrukčních variant a součástí, které zajišťují chod motoru a také popis použití v praxi. Hlavní náplní je konstrukční analýza mechanismu zajišťujícího pohyb obou pístů v beta variantě, která je na nákresu Roberta Stirlinga z r. 1816.
HPV pro městský provoz a seniory
Řehánek, Matěj ; Kloss, Ondřej (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh vozidla poháněného lidskou silou a následnou pevnostní analýzu navrhnutého rámu. Vozidlo je určeno do městského provozu s ohledem na tělesně postižené osoby a seniory. S ohledem na prostředí, kde bude vozidlo jezdit, je v práci také obsaženo porovnání jednotlivých kategorií bicyklů.
Spojky automobilů
Kundýsek, Michal ; Píštěk, Václav (oponent) ; Kaplan, Zdeněk (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je popsat spojkové systémy a funkci rozjezdových spojkových systémů. Ze zmíněných spojkových systémů byla zvolena třecí spojka a detailně popsána, byly popsány její výhody a nevýhody. Poté bylo upřesněno použití zvoleného spojkového systému v moderním automobilovém průmyslu.
Hnací ústrojí tříválcového zážehového hvězdicového motoru
Košař, Miroslav ; Kaplan, Zdeněk (oponent) ; Píštěk, Václav (vedoucí práce)
Cílem této práce je návrh hnacího ústrojí hvězdicového zážehového motoru ve dvou variantách konstrukčního uspořádání, pevnostní analýza vybraných dílů pomocí MKP, případná optimalizace vybraných dílů a stanovení bezpečnosti na jejich nejvíce namáhaných místech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 285 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.