Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porovnání reprodukčních biotechnik využitelných v chovu skotu a faremním chovu jelenů
Kaiserová, Veronika
Tato bakalářská práce na téma „Porovnání reprodukčních biotechnik využitelných v chovu skotu a faremním chovu jelenů“ se zabývá porovnání biotechnologií využitel-ných v chovu skotu a faremnímu chovu jelenů. U faremního chovu jelenů v posledních letech stoupá zájem o biotechnologie, proto je tato práce zaměřena především na umělou inseminaci a embryotransfer. Jsou zde podrobně popsány metody detekce říje a její syn-chronizace, diagnostika gravidity, metody inseminace a embryotransfer. V první části práce jsou uvedeny základní informace o pohlavním ústrojí plemenice skotu i laně. Jsou zde popsány způsoby detekce říje a jejich možné využití. Druhá část práce je věnována inseminaci, kde jsou popsány způsoby, které je buď možné využít pouze u jedné kategorie nebo u obou. Třetí část je pak věnována embryotransferu, který je již velmi rozvinut i u jelenovitých. Je zde i porovnání synchronizačních protokolů u plemenice skotu a u laně porovnání metod odběru embryí.
Metody RNAi a CRISPR a jejich využití pro genetické manipulace parazitických protist
Kaiserová, Veronika ; Votýpka, Jan (vedoucí práce) ; Stojanovová, Darja (oponent)
RNA interference slouží jako obranný mechanismus, pomocí něhož se organismy brání proti cizorodým nukleovým kyselinám. RNAi negativně ovlivňuje translaci vazbou malých nekódujících molekul RNA ke komplementárnímu úseku mRNA, která je následně degradována. Novinkou v oblasti genového inženýrství je metoda CRISPR, která spočívá v modulaci genové exprese tvorbou dvouvláknových zlomů v cílové sekvenci DNA pomocí ribonukleoproteinového komplexu složeného z prokaryotické endonukleázy Cas9 a sgRNA. Obě zmíněné metody jsou použitelné pro funkční analýzu proteinů a charakterizaci metabolických drah u studovaných organismů. Tato práce shrnuje dosavadní poznatky o metodách RNAi a CRISPR a o jejich využití k editaci genomů parazitických protist.

Viz též: podobná jména autorů
1 Kaiserová, Vlasta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.