Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  začátekpředchozí43 - 52  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sledování interakce poškozené DNA s komplexy osmia při použití eliminační voltametrie s lineárním scanem
Navrátil, Tomáš ; Josypčuk, Bohdan
Komplexy Os(L), kde L značí terciární amin, se ukázaly jako velmi vhodné značkovače struktury, elektroaktivity a poškození deoxyribonukleové kyseliny (DNA). V této práci byly studovány pomocí eliminační voltametrie s lineárním scanem komplexy thyminu ůOs(bipyridinu) a signály příslušející katalytickému vylučování vodíku.
Voltammetric Determination of Cytostatic Using Silver Solid Amalgam Electrode
Barek, J. ; Fischer, J. ; Konečná, B. ; Kratzer, J. ; Hrušková, M. ; Navrátil, Tomáš ; Novotný, Ladislav ; Josypčuk, Bohdan ; Zima, J.
Modern polarographic and voltammetric methods at mercury meniscus-modified silver solid amalgam electrode (m-AgSAE) were proved to be suitable for the determination of a number of polarographically active cytostatic drugs. The voltammetric determination of 6-mercaptupurine (6-MP), 6-thioguanine (6-TG), Mitoxantrone (MX, CAS No.: 65271-80-9, CAS. Name: 1,4-Dihydroxy-5,8-bis[{2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl}amino]-9,10-anthracenedione), and Doxorubicin (DR, CAS No.: 23214-92-8, CAS Name: (8S-cis)-10-[(3-Amino-2,3,6-trideoxy--L-lyxohexapyranosyl)oxy] - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro-6, 8, 11-trihydroxy-8-(hydroxyacetyl)-1-methoxy-5,12-naphtacenedione) were studied.
Solid Amalgam Electrodes in Environmental Analysis
Fischer, J. ; Barek, J. ; Navrátil, Tomáš ; Novotný, Ladislav ; Josypčuk, Bohdan ; Zima, J.
Nitrated polycyclic aromatic hydrocarbons NPAH are well-known environmental carcinogens and are often used as model substances in various toxicological studies. The modern electroanalytical methods (differential pulse voltammetry (DPV) and adsorptive stripping voltammetry (AdSV)) using a mercury meniscus-modified silver solid amalgam electrode (m-AgSAE) are sensitive enough for the NPAH determination.
Využití amalgamových elektrod v elektrochemické analýze azidothymidinu v lékové formě
Pecková, K. ; Moreira, J. C. ; Josypčuk, Bohdan ; Navrátil, Tomáš ; Zima, J. ; Barek, J.
Azidothymidin (3´-azido-3´-deoxythimidin, AZT, Zidovudin) je nukleosidový analog odvozený od thymidinu. Tato sloučenina zabraňuje replikaci viru HIV. Článek se zabývá voltametrickým stanovením této látky za použití rtuťové a pevné stříbrné amalgámové elektrody. Výsledky jsou srovnávány s výsledky dosaženými pomocí HPLC.
Reprodukovatelnost pracovních elektrod ve voltametrii
Josypčuk, Bohdan ; Heyrovský, Michael
Pracovní elektroda (WE) ve voltametrii je jediným zdrojem signálu, který se potom zpracovává pro získání potřebné informace. Přechod od kapající rtuťové elektrody (DME) na stacionární elektrody je vždy doprovázen zhoršením reprodukovatelnosti měření a v případě visící rtuťové kapkové elektrody (HMDE) i většími aparaturními nároky. Při řešení konkrétního úkolu se dostačující reprodukovatelnost měření často stává rozhodujícím faktorem pro zvolení té či oné pracovní elektrody anebo i možnost použití voltametrické metody vůbec.
Voltammetrické měření koncentrace H2O2 ve vodně-organickém prostředí na stříbrné pevné amalgamové elektrodě
Kurc, L. ; Floriš, T. ; Josypčuk, Bohdan
Šetrný přístup k životnímu prostředí se v chemické technologii projevuje příklonem k bezodpadovým technologiím. Jedním činidlem, na nejž "zelená chemie" soustřeďuje pozornost, je peroxid vodíku. Jeho využití v organické syntéze urychlilo rapidní snížení ceny v posledním desetiletí a rozvoj katalýzy. Nepříklad Baeyer-Villigerova oxidace ketonů je známa od r. 1899, avšak teprve uvedené dva faktory rozšiřují možnost ji využít v technické praxi. Renz a Menuier dokonce v roce 1999 označili Baeyer-Villigerovu oxidaci za prominentní reakci v syntetické organické chemii.
Aplikace stříbrné amalgámové elektrody při voltametrickém stanovení Cd, Pb a Cu v referenčních materiálech rostlinného původu
Čížková, P. ; Šestáková, Ivana ; Josypčuk, Bohdan
Stříbrná pevná amalgámová elektroda , s počítačem řízenou regenerací povrchu , byla úspěšně použita při voltametrických analýzách Cd, Pb and Cu v certifikovaných referenčních materiálech BCR (Rye Gras) , 679 White Cabbage a dalších dvou kandidátních materiálech. Získané výsledky byly porovnány a statisticky vyhodnoceny s analýzami voltametrií na HMDE a ETA - AAS.
Inkoustové filmy z uhlíkových prášků na tradičních pevných pracovních elektrodách jako alternativa elektrod na jedno použití
Josypčuk, Bohdan ; Barek, J. ; Novotný, Ladislav
Covering the solid working electrode surface by the polymeric film containing conductive particles (glassy carbon, graphite, nanotubes) is one way how to make broader the range of working potentials. The polymeric film can contain about 30 - 10 % (w.) of polystyrene and 70 - 90 % (w.) of glassy carbon (GC) powder. Film based on 70 % GC behaves like microelectrode array; on the other hand the film with 90 % (w.) GC has rather properties as a conventional solid electrode. It can be used for a period of one day and its surface can be renewed by polishing using a common filter paper. Films with different GC content fixed on silver solid amalgam, gold or platinum surfaces were applied for oxidation of ferrocene, guanine and adenine.
Využití stříbrné pevné amalgámové elektrody při voltametrickém stanovení Cd, Cu a Pb v biologických materiálech
Čížková, P. ; Šestáková, Ivana ; Josypčuk, Bohdan
Stříbrná pevná amalgámová elektroda modifikovaná rtuťovýn meniskem byla použita ke stanovení Cd, Pb a Cu v mineralizátech rostlinných materiálů, z nichž dva byly certifikované referenční materiály BCR 281(jílek) and BCR 679 (bílé zelí). Získané výsledky byly hodnoceny statistickými metodami, spolu s výsledky získanými s použitím ETA-AAS a voltametrie na HMDE.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   začátekpředchozí43 - 52  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.