Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Cestovní ruch a jeho formy prodeje
Hrnčířová, Edita ; Havlíková, Michaela (vedoucí práce) ; Radek, Radek (oponent)
Diplomová práce se zabývá výzkumem pražských cestovních agentur pomocí metody Mystery shopping a následného vyhodnocení a doporučení formy prodeje v dané oblasti. Cílem práce je zhodnotit cestovní agentury z hlediska kvality nabízených produktů, poskytovaných služeb, znalostí prodejců a celkové interakce s nimi. Teoretická část se skládá z kapitol, zachycující hlavní pojmy a definice cestovního ruchu a jejich forem prodeje. V metodické části je popsána metoda Mystery shopping z hlediska historie a hodnocení práce včetně etap výzkumu. Praktická část se věnuje analýze dat z Mystery shopping cestovních agentur, která zahrnuje tři části. První výzkum probíhá formou online poptávky, při které je hodnocena schopnost prodejců nabídnout produkt a následně ho prodat. Celý výzkum je proveden skrz emailovou komunikaci. Druhý výzkum se týká objednání zájezdů přes webový portál, kde je hodnocena ochota prodejců zajistit dodatečné služby k objednanému zájezdu. Celý výzkum je řešen skrz telefonickou komunikaci. Třetí Mystery shopping je uskutečněn osobně na pobočkách cestovních agentur, v rámci kterého je zkoumána přímá komunikace a jednání prodejce se zákazníkem včetně jeho profesionality.

Viz též: podobná jména autorů
3 HRNČÍŘOVÁ, Eliška
3 Hrnčířová, Eliška
1 Hrnčířová, Eva
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.