Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Magnetic Beads-Based Electrochemical Techniques for DNA-Protein Interaction Monitoring
Fojta, Miroslav ; Pivoňková, Hana ; Němcová, Kateřina ; Horáková Brázdilová, Petra ; Havran, Luděk ; Orság, Petr ; Vidláková, Pavlína ; Macíčková-Cahová, Hana ; Balintová, Jana ; Hocek, Michal
Electrochemical techniques, in connection with separation of nucleoprotein complexes at magnetic beads, are suitable for the monitoring of DNA-protein interactions. For the detection of complexes captured at the beads it is possible to utilize intrinsic electrochemical activity of the protein, intrinsic structure-selective signals of the DNA, or indicator DNA substrates tail-labeled with electroactive moieties.
Using Anthraquinone Labeled Nucleotide Triphosphates for Electrochemical Analysis of DNA
Vidláková, Pavlína ; Balintová, Jana ; Horáková Brázdilová, Petra ; Havran, Luděk ; Orság, Petr ; Fojta, Miroslav ; Hocek, Michal
Base-modified anthraquinone-nucleotide triphosphates were used for DNA labeling. Anthraquinone modified nucleotides were incorporated into DNA by primer extension with KOD polymerase. In cyclic and square wave voltammetry at HMDE or PGE antraquinone gave a well developed characteristic signal suitable for differentiation of the labeled DNA from unlabeled one.
Electrochemical analysis of DNA using switchable redox moieties
Fojta, Miroslav ; Daňhel, Aleš ; Horáková Brázdilová, Petra ; Plucnara, Medard ; Pivoňková, Hana ; Havran, Luděk ; Vidláková, Pavlína ; Raindlová, Veronika ; Balintová, Jana ; Macíčková-Cahová, Hana ; Hocek, Michal
Labelling of DNA with electrochemically active moieties proved to be a convenient way to the development of electrochemical techniques for the sequence-specific DNA sensing. Through combinations of various labels differing in redox potentials, independent redox coding of different DNA sequences or individual nucleobases can be attained. Applications possibilities of electrochemistry in analysis of modified DNAs are further extended by facile monitoring of chemical conversion of reactive groups on DNA during post-labelling with ultimate redox labels. In addition, controlled in situ electrochemical conversions of specific intrinsic and extrinsic DNA components can be utilized to switch their electrochemical signals and improve signal resolution.
Tail labelled oligonucleotide probes for the detection of DNA-protein interactions
Pivoňková, Hana ; Němcová, Kateřina ; Horáková Brázdilová, Petra ; Havran, Luděk ; Macíčková-Cahová, Hana ; Hocek, Michal ; Fojta, Miroslav
DNA-protein interactions can be monitored via different ways. We introduce novel, fast and simple approaches in DNA-protein interaction detection based on electrochemical measurements of DNA alone (structure-sensitive DNA sensing), or DNA modified with osmium tetroxide bearing nitrogenous ligands, or measurements of redox-active moieties enzymatically attached to the end of a DNA substrate thus forming a labeled tail (by terminal transferase).
Redox labelling of nucleic acids for analyzing nucleotide sequences and monitoring DNA-protein interactions
Fojta, Miroslav ; Havran, Luděk ; Horáková Brázdilová, Petra ; Pivoňková, Hana ; Kostečka, Pavel ; Macíčková-Cahová, Hana ; Raindlová, Veronika ; Vrábel, Milan ; Hocek, Michal
Nucleobase labelling of DNA for electrochemical sensing was attained through chemical modification of thymine bases with osmium tetroxide in the presence of nitrogenous ligands, or via enzymatic incorporation of nucleotide conjugates with redox-active moieties using labelled deoxynucleoside triphosphates. DNA hybridization, primer extension and PCR techniques were used for sequence-specific DNA assays. Tail-labelled DNA substrates were applied to monitor DNA binding by tumour suppressor p53 protein.
DNA značená aminofenylem a nitrofenylem. Syntéza pomocí enzymatické inkorporace modifikovaných nukleosid trifosfátů, studium elektrochemických vlastností takto značené DNA
Cahová, Hana ; Havran, Luděk ; Horáková Brázdilová, Petra ; Pivoňková, Hana ; Fojta, Miroslav ; Hocek, Michal
V této práci jsme využili jednokrokové Suzuki-Miyaura cross-coupling reakce halogenovaných 2'-deoxynukleosid 5'-trifosfátů s 3-aminofenyl a 3-nitrofenylboronovými kyselinami pro syntézu modifikovaných nukleosid trifosfátů (dNTPs). Ty byly následně enzymaticky inkorporovány do DNA v primer extension experimentu (PEX, extenze primeru). Elektrochemická detekce využívající měření cyklické voltametrie jednovlaknové modifikované DNA s navázanými 3-aminofenylovými a 3-nitrofenylovými skupinami se ukázala být velmi vhodnou a přínosnou v oblasti značení DNA.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.