Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Screenwriting in the era of binge-watching
Fernandes Bahia Baer, Carlos ; HOLÝ, Zdeněk (vedoucí práce) ; Jedličková, Jana (oponent)
The prevalence of video on demand has given rise to a new form of content consumption: binge-watching. This thesis explores how that shift has started to influence the screenwriting of shows that are conceived to be binge-watched.
Historické kořeny minimalistického filmu
Böhm, Michal ; HOLÝ, Zdeněk (vedoucí práce) ; BOUDA, Marek (oponent)
Minimalismus reprezentuje filmový styl, který dosáhl svého vrcholu na počátku 21. století, ale stále převládá jako výrazný styl i v přehlídkách současných artových festivalů. Minimalistický je takový styl, který potlačuje rozmanitost výrazových prostředků a expresivních prvků, a narušuje i typickou vyprávěcí strukturu dramatu. Dále výrazně pracuje s časem v jeho přirozeném trvání a soustředí se na zachycení všednodennosti. Minimalistické filmy stimulují diváka k tomu, aby si vytvářel vlastní interpretace a hypotézy o zobrazované skutečnosti. Cílem této práce je analyzovat historické filmové směry, které jsou příbuzné modernímu minimalistickému stylu. Za hlavní historické kořeny považuji italský neorealismus, spirituální filmy Bressona a Ozua, strukturální film, a dále pak i kinematografický skvost Jean Dielmanová, Obchodní nábřeží 23, 1080 Brusel belgické filmařky Chantal Akermanové a filmy Michelangela Antonioniho s jeho specifickým způsobem výstavby narativu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.