Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  předchozí11 - 14  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podnikatelský záměr malého podniku
Bartoš, Michal ; Hošek, Lukáš (oponent) ; Ing.Lukáš Hošek (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu na založení konkrétního drobného podniku. Teoretická část charakterizuje malý a střední podnik, jeho význam pro národní hospodářství, požadavky a postup vypracování podnikatelského plánu pro jeho založení. V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky včetně důležitých analýz a propočtů podporujících stanovený cíl.
Tvorba výnosu jarních odrůd pšenice
HOŠEK, Lukáš
Cílem diplomové práce bylo posoudit základní výnosotvorné prvky u sledovaných odrůd jarní pšenice. V roce 2013 bylo v rámci pokusu vyseto osm odrůd (Brawura, Corso, Epos, Granny, Scirocco, Septima, Tercie a Vánek) na pozemku Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Během vegetace byl zaznamenáván počet rostlin, počet odnoží a počet klasů pomocí čtvrt metrovky. Získané údaje jsou uvedeny ve výsledkové části a přepočítány na 1 m2. Doplňkově bylo sledováno napadení chorobami, škůdci a zaplevelení. Před sklizní byly odebrány vzorky pro hodnocení počtu zrn v klasu a HTZ.Ve výsledkové části jsou statisticky vyhodnoceny hlavní výnosové prvky. Mezi tyto prvky patří počet klasů, počet zrn v klasu a HTZ. Dále je v práci hodnocen teoretický a skutečný výnos a objemová hmotnost.Průměrný počet klasů u odrůd jarní pšenice se pohyboval v rozmezí od 411 (Corso) do 564 (Epos) klasů na 1 m2. Počet zrn v klasu u jednotlivých odrůd dosahoval vyšších hodnot od 39,6 (Scirocco) do 57,8 (Corso). Průměrná HTZ u jednotlivých odrůd byla 34,943,5 g. Při zjišťování skutečného výnosu byly zjištěny hodnoty od 3,4 t.ha-1 (Septima) do 4,5 t.ha-1 (Scirocco). Rozdíly mezi výnosovými prvky všech odrůd byly statisticky významné.
Analýza pracovních zařízení, která jsou vhodná při recyklaci stavebních hmot a odpadů.
HOŠEK, Lukáš
Cílem mé bakalářské práce je rozbor a přehled zařízení vhodných pro recyklaci stavebních hmot a odpadů. Zabývám se také vznikem stavebního odpadu, postupem demoličních prací, tříděním odpadu při demolici a využitím vzniklého recyklátu. V práci jsou uvedeny jednotlivé zemní stroje a jimi používané vhodné adaptéry pro demolici. V práci je uveden přehled drticích jednotek s vybranými technickými parametry včetně teoretických výkonností. Hlavním kritériem pro rozdělení mobilních drticích jednotek je velikost vstupního otvoru. Jsou zde uvedeny výsledky měření pracovních cyklů a dat pro výpočet skutečné výkonnosti drtičů při konkrétní pracovní činnosti při zpracování stavebních sutí. Hodnoty skutečné výkonnosti jsou porovnány s hodnotami teoretickými. Ve všech případech byla skutečná výkonnost nižší než teoretická.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   předchozí11 - 14  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 HOŠEK, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.