Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Low energy block of apartments
Hlavica, Marian ; Mrkos,, Dan (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce bylo vypracování projektové dokumentace pro stavbu: Nízkoenergetický bytový dům. Dokumentace byla zpracována ve stupni pro realizaci stavby. Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům s plochou nevětranou střechou a částečně podzemní hromadnou garáží. Stavba je navržena se zvýšenými nároky na tepelné vlastnosti objektu. Projekt dále řeší studii vytápění. Její energetická náročnost byla ověřena pomocí podrobného výpočtu dle ČSN 73 0540 a zpracovaného průkazu energetické náročnosti budovy. Výsledná energetická náročnost stavby je B – velmi úsporná.
Low energy house
Hlavica, Marian ; Mrkos,, Dan (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem mé bakalářské práce je zpracování dokumentace novostavby nízkoenergetického rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Půdorys domu je obdélníkového tvaru. Celý objekt je ukončen asymetrickou sedlovou střechou.
Low energy block of apartments
Hlavica, Marian ; Mrkos,, Dan (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce bylo vypracování projektové dokumentace pro stavbu: Nízkoenergetický bytový dům. Dokumentace byla zpracována ve stupni pro realizaci stavby. Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům s plochou nevětranou střechou a částečně podzemní hromadnou garáží. Stavba je navržena se zvýšenými nároky na tepelné vlastnosti objektu. Projekt dále řeší studii vytápění. Její energetická náročnost byla ověřena pomocí podrobného výpočtu dle ČSN 73 0540 a zpracovaného průkazu energetické náročnosti budovy. Výsledná energetická náročnost stavby je B – velmi úsporná.
Low energy house
Hlavica, Marian ; Mrkos,, Dan (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Předmětem mé bakalářské práce je zpracování dokumentace novostavby nízkoenergetického rodinného domu. Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený. Půdorys domu je obdélníkového tvaru. Celý objekt je ukončen asymetrickou sedlovou střechou.

Viz též: podobná jména autorů
6 Hlavica, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.