Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Syndrom špatného zacházení se starými lidmi
Haluzíková, Lenka ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Slaměník, Ivan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tématem špatného zacházení se starými lidmi (EAN, Elder Abuse and Neglect). V teoretické části autorka přibližuje nejrůznější aspekty jevu EAN, který je široce mezioborový a jehož definice ani prevalence nebyly dosud jednotně určeny. Popisuje projevy jednotlivých typů EAN a příznaky, jejichž znalost je nezbytná pro efektivní detekci jednotlivých případů EAN. Doposud zůstává většina těchto případů skryta, neboť oběti mají tendenci špatné zacházení tajit, a zároveň odborná ani laická veřejnost nemá dostatečné povědomí o tomto problému, aby si jej byla schopna uvědomit. V tomto směru je zásadní vzdělávání veřejnosti, ale autorka považuje za nutnou také celospolečenskou změnu postoje ke starým lidem, který se nyní zdá poněkud diskriminující. Dále se autorka věnuje oběti a pachateli EAN a jejich interakci, v této souvislosti uvádí rizikové faktory a pátrá po potenciálních příčinách špatného zacházení. Podrobná znalost těchto příčin je nezbytná pro vhodné zacílení prevence. Pro komplexní intervenci EAN by byly ideální multioborové týmy složené z nejrůznějších odborníků, ty jsou však zatím celosvětově spíše výjimkou. Mezi těmito odborníky by neměl chybět psycholog, který může hrát v procesech prevence i intervence důležitou roli. V empirické části diplomové práce autorka přibližuje...
Syndrom špatného zacházení se starými lidmi
Haluzíková, Lenka ; Slaměník, Ivan (oponent) ; Šulová, Lenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá tématem špatného zacházení se starými lidmi (EAN, Elder Abuse and Neglect). V teoretické části autorka přibližuje nejrůznější aspekty jevu EAN, který je široce mezioborový a jehož definice ani prevalence nebyly dosud jednotně určeny. Popisuje projevy jednotlivých typů EAN a příznaky, jejichž znalost je nezbytná pro efektivní detekci jednotlivých případů EAN. Doposud zůstává většina těchto případů skryta, neboť oběti mají tendenci špatné zacházení tajit, a zároveň odborná ani laická veřejnost nemá dostatečné povědomí o tomto problému, aby si jej byla schopna uvědomit. V tomto směru je zásadní vzdělávání veřejnosti, ale autorka považuje za nutnou také celospolečenskou změnu postoje ke starým lidem, který se nyní zdá poněkud diskriminující. Dále se autorka věnuje oběti a pachateli EAN a jejich interakci, v této souvislosti uvádí rizikové faktory a pátrá po potenciálních příčinách špatného zacházení. Podrobná znalost těchto příčin je nezbytná pro vhodné zacílení prevence. Pro komplexní intervenci EAN by byly ideální multioborové týmy složené z nejrůznějších odborníků, ty jsou však zatím celosvětově spíše výjimkou. Mezi těmito odborníky by neměl chybět psycholog, který může hrát v procesech prevence i intervence důležitou roli. V empirické části diplomové práce autorka přibližuje...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.