Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Frazémy s číselným komponentem v českém a čínském jazyce
Gong, Luoxi ; Hasil, Jiří (vedoucí práce) ; Starý Kořánová, Ilona (oponent)
Daná diplomová práce je věnována porovnání českých a čínských frazémů a idiomů obsahujících základní číslovky jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět a deset. Po stránce teoretické práce obsahuje materiály týkající se vymezení, historie a tradic IF v české a čínské lingvistice a také historie frazeologické disciplíny ve vlastních zemích. Po porovnání konceptuální a asociativní významy číslovek po vstupu do určitých kolokací v obou jazycích byly získané materiály analyzovány statistikou. V poslední části této práce jsem ukázali ekvivalenty frazémů v druhém jazyce. Klíčová slova: frazém, chengyu, idiomatika a frazeologie, numerale jako komponent frazémů, ekvivalenty, čeština a čínština.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.