Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Inkantace. Koncert pro klavír a orchestr č. 4, H 358Bohuslava Martinů
Kalina Tabak, Ivana ; Gabrielová, Jarmila (vedoucí práce) ; Rentsch, Ivana (oponent) ; Flašar, Martin (oponent)
Inkantace. Koncert pro klavír a orchestr č. 4, H 358 Bohuslava Martinů patří mezi skladatelova nejvýznamnější a nejčastěji uváděná koncertantní díla. Byla zkomponována v průběhu jeho posledního pobytu ve Spojených státech na přelomu let 1955 a 1956, tudíž ji řadíme mezi skladby Martinů zralého tzv. "fantazijního" tvůrčího období. Kompozice vznikla na objednávku Frommovy hudební nadace. Byla však naplněním slibu v podobě nové koncertantní skladby pro Martinů důvěrného přítele a "dvorního klavíristu" Rudolfa Firkušného, který dílo již v roce jeho dokončení premiérově uvedl v New Yorku a posléze na něj měl exkluzivní interpretační práva. Za života skladatele dílo provedl v Americe a v Evropě celkem šestkrát. Bohuslav Martinů se však žádného z provedení nezúčastnil. Neparticipoval ani na přípravách vydání skladby, jelikož její publikace byla vinou přetrvávajících práv pianisty a také kvůli upřednostnění vydání jiné skladatelovy tvorby odložena. První a donedávna jediná tištěná podoba Inkantace byla publikována teprve v roce 1970 v nakladatelství Bärenreiter-Verlag Kassel. V rámci předložené práce je tato kompozice coby primární předmět bádání podrobena zkoumání a hodnocení z vícero úhlů pohledu, a to z aspektu historického, teoreticko- analytického a z perspektivy ediční problematiky. Hlavním...
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Muchová, Veronika ; Flašar, Martin (oponent) ; Bartoš, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce zhodnocuje finanční situaci podniku Ireks Enzyma, s.r.o. v letech 2016 až 2020. Práce je rozdělena na 3 části, první z nich představuje teoretickou stránku práce, jako je vysvětlení jednotlivých ukazatelů a výpočtů k nim vedoucím. Tyto znalosti jsou poté prakticky využity v další části, která využívá účetních výkazů podniku a ukazatelů z nich postupně vypočítaných. V poslední, třetí, části je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí podniku pomocí SWOT, PESTEL a Porterovy analýzy. V neposlední řadě následuje ukončení práce souhrnným zhodnocením finanční analýzy podniku Ireks Enyzma, s.r.o. s návrhy možných řešení zjištěných nedostatků.

Viz též: podobná jména autorů
1 Flašar, Michael