Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh praktického průvodce adiministrativní činnosti tělovýchovného pracovníka AČR
Brožík, Lukáš ; Stančík, Vladimír (vedoucí práce) ; Cikner, Vladimír (oponent)
Název: Návrh praktického průvodce administrativní činnosti tělovýchovného pracovníka AČR English name: Proposal for a practical wizard of physical training instructor's administration in the Czech Army Cíl práce: Analýza administrativní činnosti tělovýchovných pracovníků AČR a navržení optimálního řešeni pro tvorbu praktického průvodce. Metoda: Návrh byl zpracován na základě obsahové analýzy a komparace dokumentů vytvořených tělovýchovnými pracovníky AČR. Celkem bylo dodáno so88 dokumentů (vyjádřeno objemově 2,J Gb dat) v nejrůznějších formátech (převážně .doc a .xls). Pro orientaci v datech byly dokumenty roztříděny deduktivní metodou. Strukturní analýzou dokumentů byly do- kumenty rozděleny do oblastí. Na závěr byla provedena deskripce obsahu dokumentů. Výsledky: Na základě analýzy dostupných možnosti tělovýchovných pra- covníků při práci s výpočetní technikou a analýze vhodných softwarových nástrojů byl navržen způsob řešeni vzorových dokumentů a možné varianty praktického průvodce administrativní činnosti. Průvodce byl vytvořen v kódováni HTML (vybráno jako vhodnější řešeni) a v programu Zoner Con- text 4 (ukázka řešeni). Klíčová slova: vojenská tělovýchova, tělovýchovný pracovník AČR, admi- nistrativní činnost, formuláře, praktický průvodce administrativní činnosti.
Návrh praktického průvodce adiministrativní činnosti tělovýchovného pracovníka AČR
Brožík, Lukáš ; Stančík, Vladimír (vedoucí práce) ; Cikner, Vladimír (oponent)
Název: Návrh praktického průvodce administrativní činnosti tělovýchovného pracovníka AČR English name: Proposal for a practical wizard of physical training instructor's administration in the Czech Army Cíl práce: Analýza administrativní činnosti tělovýchovných pracovníků AČR a navržení optimálního řešeni pro tvorbu praktického průvodce. Metoda: Návrh byl zpracován na základě obsahové analýzy a komparace dokumentů vytvořených tělovýchovnými pracovníky AČR. Celkem bylo dodáno so88 dokumentů (vyjádřeno objemově 2,J Gb dat) v nejrůznějších formátech (převážně .doc a .xls). Pro orientaci v datech byly dokumenty roztříděny deduktivní metodou. Strukturní analýzou dokumentů byly do- kumenty rozděleny do oblastí. Na závěr byla provedena deskripce obsahu dokumentů. Výsledky: Na základě analýzy dostupných možnosti tělovýchovných pra- covníků při práci s výpočetní technikou a analýze vhodných softwarových nástrojů byl navržen způsob řešeni vzorových dokumentů a možné varianty praktického průvodce administrativní činnosti. Průvodce byl vytvořen v kódováni HTML (vybráno jako vhodnější řešeni) a v programu Zoner Con- text 4 (ukázka řešeni). Klíčová slova: vojenská tělovýchova, tělovýchovný pracovník AČR, admi- nistrativní činnost, formuláře, praktický průvodce administrativní činnosti.
Porovnání výročního přezkoušení vojáků z povolání u vybraných útvarů v rámci Společných sil
Plhal, Vít ; Přívětivý, Lubomír (oponent) ; Cikner, Vladimír (vedoucí práce)
Název práce: Porovnání výročního přezkoušení vojáků z povolání u vybraných útvarů v rámci Společných sil. Cíl práce: Práce byla zaměřena na porovnání výsledků výročního přezkoušení vojáků z povolání mezi útvary v rámci Společných sil Armády České republiky. Cílem práce bylo zjištění tendence výsledků výročního přezkoušení a tedy tendence tělesné výkonnosti vojáků z povolání a tendence výsledků výročního přezkoušení a tedy tendence úrovně tělesné výkonnosti u vybraných útvarů a porovnání těchto tendencí mezi vybranými útvary. Metoda: Práce byla vývojovou studií, kdy došlo ke zkoumání změn v čase několika veličin (Mauch a Birch, 1998). Tyto veličiny budou např.: celkový průměrný výsledek výročního přezkoušení (známka a bodový zisk) vybraných útvarů a jeho vývoj v čase, průměrná účast příslušníků útvarů a její vývoj v čase, průměrná úspěšnost při výročním přezkoušení příslušníků útvarů a její vývoj v čase a tendence dosahovaných výkonů v jednotlivých disciplínách výročního přezkoušení. Výsledky: Proběhla porovnání výsledků výročního přezkoušení tělesné výkonnosti vojáků z povolání čtyř vojenských útvarů Společných sil Armády České republiky za období od roku 2006 do roku 2008. Klíčová slova: Výroční přezkoušení, tělesná příprava, zdatnost, připravenost vojáka.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.