Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kácení dřevin rostoucích mimo les a dopravní infrastruktura
Bilanin, Petr ; Rajchl, Jiří (vedoucí práce) ; Svoboda, Petr (oponent)
Kácení dřevin rostoucích mimo les a dopravní infrastruktura Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o právním režimu kácení dřevin rostoucích mimo les nacházejících se v blízkosti silniční a železniční dopravní infrastruktury. Zaměřuje se na analýzu a zhodnocení předmětné právní úpravy, společně s nastíněním návrhů de lege ferenda, které by mohly vést ke zlepšení této právní úpravy. Práce je rozdělena do tří částí, které jsou dále děleny na jednotlivé kapitoly a body. V první části je nastíněna obecná právní úprava kácení dřevin rostoucích mimo les, která tvoří základ zvláštních právních úprav kácení dřevin rostoucích v blízkosti silniční a železniční dopravní infrastruktury. Je zde podán výklad centrálního pojmu dřevina rostoucí mimo les, vysvětlení tří základních principů předmětné právní úpravy a především nastínění jednotlivých režimů, za kterých je možné kácet dřeviny. Krátce je také pojednáno o zvláštních režimech ochrany dřevin rostoucích mimo les. Druhá část je věnována kácení dřevin rostoucích v blízkosti silniční infrastruktury (na silničních pozemcích) a souvisejícím otázkám. Je zde podán výklad specifických pojmů vážících se k silniční infrastruktuře, popis právního režimu kácení dřevin rostoucích na silničních pozemcích a jsou zde nastíněny návrhy de lege ferenda, které by mohly vést ke...