Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh modelu produkce pro restauraci
Bazhin, Ivan ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na modelování produkčního systému z hlediska matematických a statistických metod. V této práci autor podrobně zkoumá problematiku výrobních procesů v restauraci a klade důraz na zásobování, nákup a předběžné přípravy pokrmů. Základem výsledného modelu je statistické předpovídání poptávky po vybraných jídlech.