Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  předchozí11 - 20další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mikroskopické analýzy materiálů odebraných z Mánesova mostu v Praze
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.
Chemicko-mineralogická analýza vzorku malty odebraného ze studny ve dvoře objektu Sedláčkova 15, Plzeň
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Slížková, Zuzana
Rozbor vzorků historické malty s využitím skenovacího elektronového mikroskopu (SEM‐EDS) a termické analýzy (TGA) analýzy. Charakterizace plniva a složek pojiva malty. Pojivo malty je nehomogenní, tvoří ho především hlinitokřemičitanová zemina (jíly) a vápno.
Frazeologismy s vlastními jmény v ruské a české frazeologii
Bauerová, Pavla ; Rajnochová, Natalie (vedoucí práce) ; Loikova-Nasenko, Tatiana (oponent)
Tato práce se zabývala fungováním vlastních jmen v ruské a české frazeologii. Vlastní jména jsou specifické lexikální jednotky, které na rozdíl od podstatných jmen obecných pojmenovávají jedinečný denotát, a nemají tudíž pojmový obsah. Přesto u některých vlastních jmen dochází během vývoje jazyka k jejich apelativizaci, tj. přechodu od vlastního jména k obecnému. Vlastní jména se stávají obecnými na základě obrazného přenesení extralingvistických skutečností svázaných s jejich denotátem (vlastní jméno se stává zobecněným symbolem těchto skutečností). Ve frazeologizmech tedy vystupují taková vlastní jména, která získala obecný význam. Vlastní jméno může do frazeologizmu proniknout také pouze na základě náhodné shody rytmu či rýmu s ostatními komponenty frazeologické jednotky nebo na základě náhodné či genetické příbuznosti propria s obecnými substantivy. Frazeologizmy s vlastními jmény (onomastické frazeologizmy) tvoří v obou srovnávacích jazycích významnou a specifickou složku frazeologického systému. Součástí frazeologizmů se stávají jak původní ruská a česká vlastní jména, tak vlastní jména přejatá z jiných jazyků. Původní ruské a české onomastické frazeologizmy lze rozdělit podle toho, jakým způsobem vypovídají o národní specifičnosti, na frazeologizmy odrážející extralingvistické reálie a na...
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorku umělého kamene z pískovcové arkády na zámku v Moravském Krumlově
Frankeová, Dita ; Koudelková, Veronika ; Bauerová, Pavla ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorku umělého kamene s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva. Analýzy prokázaly, že pojivo umělého kamene je anorganické na bázi portlandského cementu
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků malt z kleneb a opěr Vinohradských železničních tunelů
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n
Rozbor materiálů z architektonického fragmentu pod III. nádvořím Pražského hradu
Slížková, Zuzana ; Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Viani, Alberto ; Kozlovcev, Petr ; Svoboda, Milan
Materiálový rozbor opuky a zdící malty z archeologického terénu pod III. nádvořím Pražského hradu poskytuje údaje o chemickém a mineralogickém složení materiálů a jejich mikrostruktuře pro potřeby konzervace památky.
Mikroskopická analýza vzorku malty z tvrze Starý dvůr Krupka
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
Chemické a mineralogické složení pojiva a plniva malty pomocí elektronové mikroskopie a SEM-EDS analýzy
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků brizolitových omítek ze Zlína
Bauerová, Pavla ; Frankeová, Dita ; Slížková, Zuzana
Výsledky analýzy složení plniva a pojiva metodou SEM-EDS v omítce zvané brizolit odebrané z fasády domu ve Zlíně.
Zpráva o výsledcích chemické a mineralogické analýzy vzorků stavebních materiálů z objektu: VD Kamenička
Frankeová, Dita ; Bauerová, Pavla ; Koudelková, Veronika ; Slížková, Zuzana
V rámci stavebně-technického průzkumu byl proveden mikroskopický rozbor vzorků historického betonu s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a SEM‐EDS analýzy. Byla provedena charakterizace plniva a složek pojiva malt, určení stupně degradace betonu a identifikace produktů chemické koroze. Výsledky průzkumných prací byly použity jako podklad pro návrh rekonstrukce objektu.\n
Frazeologismy s vlastními jmény v ruské a české frazeologii
Bauerová, Pavla ; Loikova-Nasenko, Tatiana (oponent) ; Rajnochová, Natalie (vedoucí práce)
Tato práce se zabývala fungováním vlastních jmen v ruské a české frazeologii. Vlastní jména jsou specifické lexikální jednotky, které na rozdíl od podstatných jmen obecných pojmenovávají jedinečný denotát, a nemají tudíž pojmový obsah. Přesto u některých vlastních jmen dochází během vývoje jazyka k jejich apelativizaci, tj. přechodu od vlastního jména k obecnému. Vlastní jména se stávají obecnými na základě obrazného přenesení extralingvistických skutečností svázaných s jejich denotátem (vlastní jméno se stává zobecněným symbolem těchto skutečností). Ve frazeologizmech tedy vystupují taková vlastní jména, která získala obecný význam. Vlastní jméno může do frazeologizmu proniknout také pouze na základě náhodné shody rytmu či rýmu s ostatními komponenty frazeologické jednotky nebo na základě náhodné či genetické příbuznosti propria s obecnými substantivy. Frazeologizmy s vlastními jmény (onomastické frazeologizmy) tvoří v obou srovnávacích jazycích významnou a specifickou složku frazeologického systému. Součástí frazeologizmů se stávají jak původní ruská a česká vlastní jména, tak vlastní jména přejatá z jiných jazyků. Původní ruské a české onomastické frazeologizmy lze rozdělit podle toho, jakým způsobem vypovídají o národní specifičnosti, na frazeologizmy odrážející extralingvistické reálie a na...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   předchozí11 - 20další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Bauerová, P.
2 Bauerová, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.