Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR
Lukášek, Kamil ; Březina, Ladislav (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
V současné době není v České republice publikace zabývající se obnovitelnými zdroji komplexně. Tato práce vymezuje v širším smyslu obnovitelné zdroje. Jelikož fyzikální a právní definice jsou rozdílné, text popisuje princip výroby elektrické energie z právní definice obnovitelných zdrojů. Při stavbě obnovitelných zdrojů je nezbytné dosáhnout optimálních provozních podmínek. Aby těchto podmínek bylo dosaženo, je nezbytné lokalizovat v České republice obnovitelné zdroje. Provoz obnovitelných zdrojů je z části financován státem, aby byl zajímavější pro investory. Následně definujeme podmínky připojení do distribuční elektrické soustavy. Vliv obnovitelných zdrojů na distribuční elektrickou soustavu. Nakonec vytvoříme koncepci rozvoje obnovitelných zdrojů elektrické energie pro Východočeský region.

Viz též: podobná jména autorů
4 Brezina, Lukáš
1 Březina, Luděk
4 Březina, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.