Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza strategie vybrané firmy
Rusňáková, Jarmila ; Filipová, Alena (vedoucí práce) ; Adamec, Ladislav (oponent)
Diplomová práce je rozdělená na dvě části. První část je teoretická a zabývá vývojem cestovního ruchu, podnikatelskou strategií v oblasti hotelnictví a marketingovým mixem. Druhá část je praktická a je zaměřená na analýzu podnikatelské strategie hotelu Smaragd. V rámci podnikatelské strategie jsou analyzovány silné a slabé stránky hotelu, konkurence, výnosy a náklady a marketingový mix. Na základě analýzy jsou navržena možná řešení budoucí vývoje hotelu.
O transition zobrazení pro $n$-dimensionální systémy s vazbami
Adamec, Ladislav
Práce studuje vlastnosti "transition" zobrazení $n$-dimenzionálního systému diferenciálních rovnic s vazbami.

Viz též: podobná jména autorů
1 Adamec, L.
1 Adamec, Libor
2 Adamec, Lubomír
1 Adamec, Luděk
5 Adamec, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.