Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analysis of high-frequency activity in electroencephalogram of animal epilepsy model
Havel, T. ; Kudláček, J. ; Jiruška, Přemysl ; Ježdík, P. ; Čmejla, R.
High frequency oscillations (HFO) are believed to be a new specific biomarker of epileptogenic tissue. According to the reported findings, we hypothesized that HFOs occur more specific to the epileptogenic tissue. To test this hypothesis, we analyzed intracranial electroencephalograms (iEEG) of three subjects of animal epilepsy model. Overall 180 minutes of iEEG records were processed by the automatic high frequency activity detector and further analyzed. The dominant frequency of each segment was determined and categorized as ripples (80-200 Hz) or fast ripples (200-1000 Hz). Even though overall number of HFO detections predominate in the hemisphere where epileptic focus is located, in comparison of each brain structure separately our hypothesis cannot be fully confirmed.
Case study of intracranial EEG records of patients with focal cortical dysplasia type I and II
Balach, J. ; Ježdík, P. ; Čmejla, R. ; Kršek, P. ; Jiruška, Přemysl
In this study we try to find out if it is possible to differentiate type of focal cortical dysplasia by features obtained from intracranial EEG. We compare occurrence and rates of three biomarkers present in epilepsy in patients with focal cortical dysplasia type I and II. Case study is made on long term night records of 6 pediatric patients. Detection of interictal epileptiform discharges and high-frequency oscillations is made by automated algorithms, delta brush are marked visually. Position of lesion and electrodes inside were obtained from MRI. In individual rates were not found difference on significant level. No major significance were found, but as promising seem to be ratio inside to outside rates of high-frequency oscillations and presence of delta brush, which were found only in patients with focal cortical dysplasia type II.
Blokově orientovaná analýza dlouhodobých záznamů biologických signálů
Vlk, Pavel ; Otáhal, Jakub ; Jiruška, Přemysl
Pro potřeby analýzy dlouhodobých EEG záznamů jsme vyvinuli aplikaci, která spojuje segmentovou analýzu záznamů a aplikaci analytického návrhu do jediného kroku. Navržená blokově orientovaná analýza umožňuje dynamickou změnu procesu analýzy za použití rychle dostupných funkcí propojených do bloků
Zpracování intrakraniálního EEG v modelu temporální epilepsie
Kudláček, Jan ; Jiruška, Přemysl
Epilepsie je chronické onemocnění mozku charakterizované výskytem spontánních a opakovaných epileptických záchvatů. Porozumění dynamice, funkční organizaci a úloze jednotlivých struktur limbického systému je klíčové pro zkvalitnění její léčby. Za tímto účelem jsme vypracovali metodiku multikanálových záznamů elektrické aktivity mozku laboratorních potkanů a její zpracování. Vytvořili jsme program, který umožňuje semi-automatické zpracování a kvantifikaci jak spontánní epileptické aktivity, tak evokovaných potenciálů. Tento program umožňuje sekvenční zpracování jednotlivých souborů, během kterého je prováděna automatická detekce záchvatů, interiktálních epileptiformních výbojů a základních parametrů evokovaných potenciálů v jednotlivých kanálech
Návrh multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo
Vlk, Pavel ; Kudláček, Jan ; Ježdík, P. ; Otáhal, Jakub ; Demeterová, Ľubica ; Čmejla, R. ; Jiruška, Přemysl
V této práci jsme se zaměřili na vývoj multikanálové elektrody pro dlouhodobé záznamy korové aktivity in vivo u volně pohyblivých zvířat. Navržený typ elektrody využívá tisk na 3D tiskárně k výrobě těla elektrody a částí nezbytných pro zavedení jednotlivých kontaktů. Byl vypracován efektivní postup pro čištění v rámci procesu výroby, sestavení výsledné elektrody a její implantace do cílových struktur mozku
Identifikace epileptogenních oblastí neokortexu pomocí prostorové distribuce interiktálních výbojů
Janča, R. ; Kršek, P. ; Ježdík, P. ; Čmejla, R. ; Tomášek, M. ; Elišák, M. ; Jefferys, J. G. R. ; Jahodová, A. ; Komárek, V. ; Marusič, P. ; Jiruška, Přemysl
V této práci byl vytvořen algoritmus využívající analýzy hlavních komponent za účelem shlukování interiktálních výbojů. S pomocí této metody lze určit pravděpodobné epileptogenní oblasti iritační zóny
Funkční mapování a testování excitability limbických struktur in vivo
Kudláček, Jan ; Levčík, David ; Vlk, Pavel ; Demeterová, Ľubica ; Otáhal, Jakub ; Čmejla, R. ; Jiruška, Přemysl
V této práci jsme se zaměřili na analýzu funkční konektivity a excitability limbických struktur s pomocí stimulace ventrální komisury in vivo. Výsledky prokazují, že stimulace ventrální komisury aktivuje především dorzální hipokampus a mediální entorinální kůru
MORPHOLOGICAL CLUSTERING OF INTERICTAL EPILEPTIFORM DISCHARGES IN INTRACRANIAL ELECTROENCEPHALOGRAPHY
Vlk, Pavel ; Janča, R. ; Čmejla, R. ; Kršek, P. ; Marusič, P. ; Jiruška, Přemysl
To improve the localizing yield of interictal discharges, identification of specific features of the discharges generated only within epileptogenic region is required. We have developed self-clustering algorithm which discriminates distinct populations of interictal epileptiform discharges according to the morphology of their waveforms. Results demonstrate the ability of the algorithm to separate interictal epileptiform discharges according to their morphological features