Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.09 vteřin. 
Metodika odběru a zpracování vzorků fytoplanktonu stojatých vod
Komárková, Jaroslava
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/prehled_akceptovanych_metodik_vod/$FILE/OOV-stojate_fytoplankton-20061001.pdf rozšiřuje a zpřesňuje metodu ČSN tak, aby vyhovovala požadavkům Rámcové směrnice EU pro monitoring kvality vod (Harmonizace sladkovodních biologických metod). Byla zavedena Utermöhlova metoda stanovení biomasy počítáním buněk v sedimentačních komůrkách a vyhodnocení jejich objemové biomasy. Tím se u nás získaná data stala srovnatelná s ostatními údaji z vod, monitorovaných v ostatních státech EU. Databáze výsledků biomasy fytoplanktonu byla navázána na databázi laboratoří Povodí ČR LABSYSTem, takže monitoring ekologického stavu nádrží byl vysoce zkvalitněn.
Metodika odlovu a zpracování vzorku ryb stojatých vod
Kubečka, Jan ; Prchalová, Marie
Metodika obsahuje podrobný návod pro vzorkování rybích obsádek jezer a údolních nádrží pro stanovení ekologického potenciálu a další monitorování vyžadované rámcovou směrnicí pro vody (EC Water Framework Directive, 2000/60/EC). Kombinace vzorkovacích metod byla vybrána tak, aby všechny odpovídaly evropským standardům. Předepsané průzkumy zahrnují sledování vědeckými echoloty, standardní schéma průzkumů nordickými mnohoočkovými tenaty a elektrolov hlubinným agregátem v litorále. Metodika obsahuje rovněž standardní tabulky pro zaznamenávání dat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: