Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia
Švajdler, Marián ; Skálová, Alena (vedoucí práce) ; Vošmik, Milan (oponent) ; Rychlý, Boris (oponent)
Práca je rozdelená na dve samostatné štúdie. (i) Vykonali sme retrospektívnu štúdiu na 22 pacientoch s cystickými metastázami skvamocelulárneho karcinómu (SCC) v oblasti hlavy a krku. Cieľom bolo zistiť či histomorfológia, expresia proteínu p16, HPV a EBV status môžu predpovedať primárnu lokalizáciu tumoru. Origo bolo identifikované v 20 z 22 prípadov a zahŕňalo orofarynx (14 prípadov, 63,3%), nazofarynx (traja pacienti, 13,6%), pľúca (dvaja pacienti, 9%) a kožu vonkajšieho zvukovodu (1 prípad, 4,5%). Primárna lokalizácia ostala neznáma v dvoch prípadoch (9%). 16 zo 17 metastáz (94,1%) pochádzajúcich z Waldayerovho prstenca a oba prípady s neznámym origom mali morfológiu nekeratinizujúceho SCC, alebo nekeratinizujúceho SCC s vyzrievaním. Všetky nádory s pôvodom v orofaryngu a oba prípady s neznámym origom boli difúzne p16-pozitívne a HPV-pozitívne. Všetky tri metastázy nazofaryngeálneho (NPCa) karcinómu boli EBV-pozitívne a p16/HPV negatívne. Metastázy pľúcnych karcinómov a karcinómu kože mali morfológiu dobre diferencovaného, resp. nízko diferencovaného keratinizujúceho SCC a boli HPV/EBV negatívne. Potvrdili sme, že cystické metastázy SCC v oblasti hlavy a krku sú asociované s okultným origom v orofaryngu. Orofaryngeálny pôvod by vždy mal byť podporený vyšetrením expresie p16 a HPV špecifickým...
HPV asociované karcinómy hlavy a krku: morfologická, klinická a molekulovo biologická korelácia
Švajdler, Marián ; Skálová, Alena (vedoucí práce) ; Vošmik, Milan (oponent) ; Rychlý, Boris (oponent)
Práca je rozdelená na dve samostatné štúdie. (i) Vykonali sme retrospektívnu štúdiu na 22 pacientoch s cystickými metastázami skvamocelulárneho karcinómu (SCC) v oblasti hlavy a krku. Cieľom bolo zistiť či histomorfológia, expresia proteínu p16, HPV a EBV status môžu predpovedať primárnu lokalizáciu tumoru. Origo bolo identifikované v 20 z 22 prípadov a zahŕňalo orofarynx (14 prípadov, 63,3%), nazofarynx (traja pacienti, 13,6%), pľúca (dvaja pacienti, 9%) a kožu vonkajšieho zvukovodu (1 prípad, 4,5%). Primárna lokalizácia ostala neznáma v dvoch prípadoch (9%). 16 zo 17 metastáz (94,1%) pochádzajúcich z Waldayerovho prstenca a oba prípady s neznámym origom mali morfológiu nekeratinizujúceho SCC, alebo nekeratinizujúceho SCC s vyzrievaním. Všetky nádory s pôvodom v orofaryngu a oba prípady s neznámym origom boli difúzne p16-pozitívne a HPV-pozitívne. Všetky tri metastázy nazofaryngeálneho (NPCa) karcinómu boli EBV-pozitívne a p16/HPV negatívne. Metastázy pľúcnych karcinómov a karcinómu kože mali morfológiu dobre diferencovaného, resp. nízko diferencovaného keratinizujúceho SCC a boli HPV/EBV negatívne. Potvrdili sme, že cystické metastázy SCC v oblasti hlavy a krku sú asociované s okultným origom v orofaryngu. Orofaryngeálny pôvod by vždy mal byť podporený vyšetrením expresie p16 a HPV špecifickým...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.